Ympäristö ja vastuullisuus

Toiminta-ajatus

HSE-politiikkaamme kulmakivinä toimivat työturvallisuus- ja ympäristötavoitteet. Toimintamme perustuu työkykyä ja kestävää kehitystä edistävään toimintaan, uusiin innovaatioihin ja jatkuvaan parantamiseen. Voimassaolevien lakien ja sääntöjen noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus ja tavoitteemme on toimia sääntöjen ja ohjeistuksen yläpuolella.

HSE-politiikkamme tukee turvallista, terveellistä ja hyvin johdettua työympäristöä, ja edellyttää kaikkia omaksumaan hyvän HSE-kulttuurin toimintatavat sekä seuraamaan sovittuja sääntöjä ja ohjeita päivittäisessä toiminnassa. Politiikkamme haastaa suunnittelemaan kestäviä ratkaisuja, innovaatioita ja palveluita osana kestävää kehitystä.

Käytössä yhteiset pelisäännöt

Code of Conduct -oppaaseen on koottu periaatteet, joilla toteutamme Suvicin arvoja joka päivä. Koko yritys ja sen jokainen työntekijä ovat sitoutuneet noudattamaan tässä oppaassa kuvattuja periaatteita ja toimintatapoja. Edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme. Seuraamme ohjeistuksen toteutumista osana jatkuvaa parantamista. Yhdessä teemme Suvicin toimintaohjeista totta. Vastuullisuus alkaa meistä!

Lataa tiedosto:   Suvic Code of Conduct for Suppliers

Käytössä yhteiset pelisäännöt

Code of Conduct -oppaaseen on koottu periaatteet, joilla toteutamme Suvicin arvoja joka päivä. Koko yritys ja sen jokainen työntekijä ovat sitoutuneet noudattamaan tässä oppaassa kuvattuja periaatteita ja toimintatapoja. Edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme. Seuraamme ohjeistuksen toteutumista osana jatkuvaa parantamista. Yhdessä teemme Suvicin toimintaohjeista totta. Vastuullisuus alkaa meistä!

Lataa tiedosto:   Suvic Code of Conduct for Suppliers

Tavoitteena päästöjen pienentäminen

Vaikka olem­mekin ura­koit­sija, emme ole unoh­ta­neet jat­kuvan tuote­kehi­tyksen kriit­ti­syyt­tä. Hyvä esimerk­ki tästä työs­tä on kehit­tämäm­me kallio­ankkuri­perustus­menetelmä, joka minimoi CO2-päästöjä pienen­tä­mäl­lä tarvit­tavaa betoni­määrää ja näin ollen vähen­tämäl­lä raskaan kaluston ajoja työ­maalle.

Tavoit­teenamme on osaltamme vauh­dit­taa kehi­tystä kohti hiili­neut­raa­­lia yhteis­kun­taa ja kehit­tämämme menetelmä tukee tuota tavoitet­ta osana tuuli­puis­toj­en ra­ken­­ta­mis­­ta erityi­sen hyvin.”

Jaakko Norrkniivilä,
Suunnittelupäällikkö

Suvicin johtamisjärjestelmä on ISO sertifioitu

Suvic Oy täyttää ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Arvioinnin on toteuttanut yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista, FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointipalveluiden tarjoaja DNV.

Luotettavan kolmannen osapuolen myöntämä laatusertifikaatti kertoo asiakkaille, että yrityksen prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toisaalta sertifiointi on myös osoitus siitä, että toimintaa parannetaan järjestelmällisesti ja työkalu laadun parantamiselle organisaation sisällä. Suvicilla johtamisjärjestelmää ei nähdäkään vain vallitsevan tilanteen säilyttämisen työkaluina, vaan ennen kaikkea muutoksen ja jatkuvan parantamisen hallintatyökaluna.

Sertifiointi on selkeä osoitus siitä, että yritys tekee enemmän, kuin vain noudattaa pakollisia säädöksiä. Suvicilla asiaan on otettu kokonaisvaltainen lähestymistapa ja laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat on tuotu yhteen ja samaan järjestelmään. Esimerkiksi jo esiauditoinnissa käytiin läpi kattavasti ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä asioita yhdessä arvioijan kanssa.

 

Lue lisää

Suvicin johtamisjärjestelmä on ISO sertifioitu

Suvic Oy täyttää ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 johtamisjärjestelmästandardien vaatimukset. Arvioinnin on toteuttanut yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista, FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointipalveluiden tarjoaja DNV.

Luotettavan kolmannen osapuolen myöntämä laatusertifikaatti kertoo asiakkaille, että yrityksen prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toisaalta sertifiointi on myös osoitus siitä, että toimintaa parannetaan järjestelmällisesti ja työkalu laadun parantamiselle organisaation sisällä. Suvicilla johtamisjärjestelmää ei nähdäkään vain vallitsevan tilanteen säilyttämisen työkaluina, vaan ennen kaikkea muutoksen ja jatkuvan parantamisen hallintatyökaluna.

Sertifiointi on selkeä osoitus siitä, että yritys tekee enemmän, kuin vain noudattaa pakollisia säädöksiä. Suvicilla asiaan on otettu kokonaisvaltainen lähestymistapa ja laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat on tuotu yhteen ja samaan järjestelmään. Esimerkiksi jo esiauditoinnissa käytiin läpi kattavasti ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyviä asioita yhdessä arvioijan kanssa.

 

Lue lisää