Rakentaminen

Toimimme kotimaisten ja kan­sain­välisten kump­paneiden kanssa raken­taak­semme tule­vai­suuden energiaa. Tuulipuistot rakennamme kattavasti KVR-urakoina, jolloin asiat hoituvat keskitetysti meidän kauttamme. Jois­sakin tuuli­puisto­kohteissa olemme lisäksi toteuttaneet sup­peam­pi­akin koko­nai­suuksia, kuten perustus­suun­nit­telun ja perus­tuk­sien raken­tamisen.

KVR-urakointi

  • Suunnittelut (sähkö­suun­nit­telu, infra­suun­nit­telu ja perus­tus­suun­nit­telu)
  • Sähköasema + muuntaja
  • Sähkö­kaa­peloin­nit kyt­ken­töi­neen
  • Maanrakennustyöt kaikkine töineen (kaivuu, täyttö ja louhinta)
  • Perustuksien rakentaminen (muot­ti­työ, rau­doitus ja beto­nointi )

Perustukset

  • Perustus­suunnittelu
  • Perustuksien raken­ta­minen (muot­ti­työ, rau­doi­tus ja beto­noin­ti)