Skip to main content

Bekanta dig med våra projekt


Dela denna sida

Snabb tillväxt

Suvic är verksamt i Finland i hela landet. Utöver Finland eftersträvas tillväxtmöjligheter aktivt på de nordiska marknaderna, vilket håller möjligheter öppna även för resten av Europa.
Trots sin unga ålder har företaget satt ihop ett imponerande paket inom energibyggande i sin kompetensportfölj: till exempel har företaget ett par decenniers erfarenhet av enbart vindkraft. Erfarenhet finns inom konstruktionsplanering, elnät, budgetkalkyl, material- och underentreprenad samt byggverksamhet.

Pågående projekt

Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt

Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt

Fortum Power and Heat Oy
Avslutning: 2025

Arbetsgruppen Tricon-Suvic är huvudentreprenör för projektet och ansvarar för byggandet av byggnaderna, fundamenten till värmesänkningsbatteriet och byggandet av pumpstationen. Huvudman för arbetet är Fortum Power and Heat Oy. Arbetet inleds hösten 2023 och kommer att pågå till slutet av 2025.

Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå

Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå

Prime Capital
Avslutning: 2023-2024

Infrastrukturen för 14 vindkraftverk kommer att byggas i Sandbacka vindkraftspark. Arbetet omfattar även byggandet av fundamenten och det interna nätverket. Sandbacka vindkraftspark täcker ett område på cirka 680 hektar. Den totala kapaciteten för Sandbacka vindkraftpark är cirka 92 MW.

Utbyggnadsdelen av Lappfjärd vindkraftpark Kristinestad Utbyggnadsdelen av Lappfjärd vindkraftpark Kristinestad

Utbyggnadsdelen av Lappfjärd vindkraftpark Kristinestad

Prime Capital
Avslutning: 2023

Suvic har fortsatt att bygga Lappfjärds vindkraftpark åt Prime Capital tillsammans med CPC Finland. Utbyggnadsdelens produktionskapacitet är 58 MW, vilket ökar vindkraftparkens totala kapacitet till 250 MW. Områdets steniga jordmån gör det möjligt att bygga alla fundament i förlängningsdelen som bergfundament.

Isokangas-Palokangas vindkraftpark Isokangas-Palokangas vindkraftpark

Isokangas-Palokangas vindkraftpark

Exilion Tuuli
Avslutning: 2023

Suvic kommer att utföra fundamenter för Isokangas-Palokangas vindkraftsparker i Ii. Projektet omfattar 17 fundament, varav 16 är genomförda som bergankarfundament och 1 som gravitationsfundament. Den beräknade årliga produktionen av vindkraftsanläggningen kommer att vara cirka 320 000 MWh.

Viiatti vindkraftsparker Viiatti vindkraftsparker

Viiatti vindkraftsparker

Valrea
Avslutning: 2023-2024

Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari i Kurikka. Projekten är separata enheter, varav vindkraftsparken Kalistanneva omfattar 30 kraftverk och Matkussaari vindkraftspark 27 kraftverk. Entreprenaderna omfattar även byggnation och renovering av hårda underlag och vägar, hela transformatorstationen och kabeldragning av det interna nätet. Vindparkernas sammanlagda effekt är 313,5 MW.

Lakari solkraftverk Lakari solkraftverk

Lakari solkraftverk

CPC Finland
Avslutning: 2023-2024

Suvic bygger ett 32 MW solkraftverk i Lakari, Rauma med Solar+-konceptet, vars produktion beräknas uppgå till 32 000 MWh per år. Ytan är cirka 40 hektar och den beräknas vara i produktion i början av 2024.

Genomförda projekt

Puutikangas vindpark Sievi

OX2
Avslutning: 2022

Suvic var ansvarig för byggandet av projektets infrastruktur, som inkluderade vindkraftsvägen, hårda underlag, fundament och kablage. Suvic var också ansvarig för designen av dessa enheter. De 8 vindkraftverken hade en total höjd på 240 m och en total kapacitet på 44 MW.

Torvenkylä vindpark Kalajoki

Eneriequelle Gmbh
Avslutning: 2022

För Suvic omfattade projektet med 7 turbiner hela infrastrukturkonstruktionen. Till skillnad från vanliga grunder byggdes över 8 meter betonghöjder ovanpå fundamenten för att förbättra vindkraftparkens elproduktion.

Metsälamminkangas vindpark Vaala

OX2
Avslutning: 2021

Suvic skötte schaktning, fundament och intern kabling i vindparken som uppfördes i Vaala i norra Österbotten. Det var fråga om Finlands tredje största vindpark och den omfattade 24 kraftverk. Arbetena inleddes för Suvic del i Vaala i april 2020 och arbetet färdigställdes i huvudsak under våren 2021.

Karhunnevankangas vindpark Pyhäjoki

wpd Finland
Avslutning: 2021

Suvic skulle ansvara för grundarbetet. Kontraktet omfattade 33 fundament, varav 23 genomfördes som bergankarfundament och 10 som gravitations- och pålfundament. Kraftverken som skulle uppföras hade en navhöjd på 159 meter, och vingen svepte på max 240 meter. Dessa anläggningar hade en nominell kapacitet på 5,7 MW, med en total kapacitet på 188 MW.

Lakiakangas 3 vindpark Strorå

CPC Finland | Helen
Avslutning: 2021

För Suvic Oy omfattade projektet design av fundament för vindkraftverk och det interna nätet med deras implementeringar. Vindkraftsparken bestod av 20 stycken 4,3 MW vindkraftverk med en total kapacitet på 86 MW.

Nuolivaara vindpark Kemijärvi

wpd Finland
Avslutning: 2021

Suvic var ansvarig för att bygga grunderna. Totalt byggdes 17 vindkraftverk i vindkraftsparken. De kraftverk som planerades i området hade en kapacitet på 5-6 MW och en total höjd på 250 meter.

 • OX2

  Suvic arbetar tillsammans med oss för att bygga en vindkraftspark som består av två platser, den ena i Långmossa och den andra i Ribäcken. För Suvics del omfattar projektet byggandet av infrastruktur för vindkraftsparken, som kommer att ha 12 vindkraftverk med en total effekt på 52,5 MW”

  Suvic ansvarar för hela vindkraftparkens infrastruktur som totalentreprenad, det vill säga Suvic har det totala ansvaret, inklusive markarbeten, fundament, elnät, telenät och transformatorstation. Det är med andra ord fråga en omfattande helhet. Vi är nöjda med samarbetsmodellen och litar på Suvics professionalism för att få arbetet gjort enligt överenskommelse”

  Pasi Tammivaara, projektledare, OX2
 • Fortum Power and Heat Oy

  År 2020 kommer vår nya biovärmeanläggning att byggas i Stensvik, som ersätter den gamla koleldade pannan från Finno. Byggandet av anläggningen är ett viktigt steg mot Esbos koldioxidneutrala fjärrvärmeproduktion. Det nya värmeverket kommer att ligga i det nuvarande anläggningsområdet i Stensvik, där fjärrvärme redan produceras med två pelletspannor”

  Suvic arbetar i projektet med en projektledningskontraktsmodell. Tillsammans utvecklar vi ett koncept för anläggningen som vi skulle kunna upprepa på andra platser också.”

  Olli Heinonen, projektledare, Fortum Power and Heat Oy

  Elektroniikkatie 14
  90590 Oulu, Finland
  +358 20 741 8840

  Fakturering

  Fakturor skickas företrädesvis som e-faktura. Fakturan ska innehålla anläggningsnummer och littera som referens. Fakturan ska adresseras separat till varje byggarbetsplat.

  Vi tillämpar en omvänd avgift på moms vid köp av byggtjänster.

  Nätfakturaadress: 003728198741
  Operatör: 003721291126 (Maventa)
  E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Pappersfakturor:
  Suvic Oy
  28198741
  PL 100
  80020 Kollektor Scan