Skip to main content

Bekanta dig med våra projekt


Dela denna sida

Snabb tillväxt

Suvic är verksamt i hela Finland. Utöver Finland eftersträvas tillväxtmöjligheter aktivt på de nordiska marknaderna, vilket håller möjligheterna öppna även för resten av Europa.

Trots sin unga ålder har företaget satt ihop ett imponerande paket inom energibyggande i sin kompetensportfölj: till exempel har företaget ett par decenniers erfarenhet av enbart vindkraft. Erfarenhet finns inom konstruktionsplanering, elnät, budgetkalkyl, material- och underentreprenad samt byggverksamhet.

Pågående projekt

Storhöjden vindkraftparken i Kramfors, Sverige Storhöjden vindkraftparken i Kramfors, Sverige

Storhöjden vindkraftparken i Kramfors, Sverige

Adalen och HC Wind
Avslutning: 2025

Parken med 22 vindkraftverk i Kramfors kommun är en del av Höga Kusten-projektet. BoP görs med Adalen och HC Wind - SPV:er som lanserats av Renewable Power Capital Ltd. (RPC). Arbetet kommer att utföras av Suvic AB, ett helägt svenskt dotterbolag till Suvic Oy. Vindkraftsparken förväntas vara färdigställd och redo att taas i bruk slutet av 2025.

Heinineva solcellpark Lappo Heinineva solcellpark Lappo

Heinineva solcellpark Lappo

EPV Aurinkovoima Oy
Avslutning: 2025

Solcellsparken på 102,2 MWp MWp kommer att byggas på ett tidigare torvproduktionsområde i Heinineva i Lappo och kommer att täcka en total yta på 140 hektar. Kontraktet omfattar leverans och installation av paneler, panelstöd, omvandlarstationer och växelriktare. Kontraktets omfattning kan illustreras av det faktum att mer än 140 000 solpaneler kommer att installeras i parken. Klient är EPV Aurinkovoima Oy, ett helägt dotterbolag till EPV Energia.

Suvic kommer att påbörja byggnadsarbetet av parken i maj 2024 och det beräknade slutdatumet är slutet av 2025, med målet att parken ska gå i produktion i början av 2026.  

Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt

Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt

Fortum Power and Heat Oy
Avslutning: 2025

Arbetsgruppen Tricon-Suvic är huvudentreprenör för projektet och ansvarar för byggandet av byggnaderna, fundamenten till värmesänkningsbatteriet och byggandet av pumpstationen. Huvudman för arbetet är Fortum Power and Heat Oy. Arbetet inleds hösten 2023 och kommer att pågå till slutet av 2025.

Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå

Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå

Prime Capital
Avslutning: 2023-2024

Infrastrukturen för 14 vindkraftverk kommer att byggas i Sandbacka vindkraftspark. Arbetet omfattar även byggandet av fundamenten och det interna nätverket. Sandbacka vindkraftspark täcker ett område på cirka 680 hektar. Den totala kapaciteten för Sandbacka vindkraftpark är cirka 92 MW.

Viiatti vindkraftsparker Viiatti vindkraftsparker

Viiatti vindkraftsparker

Valrea
Avslutning: 2023-2024

Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari i Kurikka. Projekten är separata enheter, varav vindkraftsparken Kalistanneva omfattar 30 kraftverk och Matkussaari vindkraftspark 27 kraftverk. Entreprenaderna omfattar även byggnation och renovering av hårda underlag och vägar, hela transformatorstationen och kabeldragning av det interna nätet. Vindparkernas sammanlagda effekt är 313,5 MW.

Lakari solkraftverk Lakari solkraftverk

Lakari solkraftverk

CPC Finland
Avslutning: 2023-2024

Suvic bygger ett 32 MW solkraftverk i Lakari, Rauma med Solar+-konceptet, vars produktion beräknas uppgå till 32 000 MWh per år. Ytan är cirka 40 hektar och den beräknas vara i produktion i början av 2024.

Genomförda projekt

Asterholma WTG fundament

Asterholma Vindenergi Ab
Avslutning: 2023

Vindkraftverket ligger i Brändö kommun på Torsholm, i den vackra åländska skärgården. Arbetet omfattade byggandet av fundamentet för ett vindkraftverk på 2,8 MW. Arbetet påbörjades i juni 2023 och platsen överlämnades till kunden i början av augusti.

På grund av platsens läge och terräng byggdes ett bergfundament med 40 bergförankringar. Detta gjorde det möjligt att optimera mängden på betong som behövdes för fundamentet.

Pjelax-Böle-Kristinestad Norr vindkraftsparker

Fortum
Avslutning: 2023

Suvic arbetade som huvudentreprenör i vindkraftsparkerna Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Kontraktet omfattade reparationsarbeten och byggande av vägar, byggande av hårda underlag och 56 fundament. Suvic inkluderade även underjordiska kabelarbeten för det interna nätet och transmissionsledningen, samt anläggnings- och gjutningsarbeten för transformatorstationen. Parkens totala effekt är 380 MW och den årliga avkastningen har beräknats till cirka 1,1 TWh.

Lappfjärd vindpark Kristinestad

CPC Finland
Avslutning: 2022

Suvic byggde grunden och det interna nätet. Totalt byggdes 31 fundament i området, varav upp till 29 gjordes som bergankarfundament.

Merkkikallio vindpark Vasa

OX2
Avslutning: 2022

Suvic är ansvarig för infrastrukturbyggandet av vindkraftsparken, inklusive vägar, kablar och fundament. Det finns 15 kraftverk i området, som har nominell effekt av kraftverken är 5,5 MW och flygeln går på max 240 meter.

Puutikangas vindpark Sievi

OX2
Avslutning: 2022

Suvic var ansvarig för byggandet av projektets infrastruktur, som inkluderade vindkraftsvägen, hårda underlag, fundament och kablage. Suvic var också ansvarig för designen av dessa enheter. De 8 vindkraftverken hade en total höjd på 240 m och en total kapacitet på 44 MW.

Torvenkylä vindpark Kalajoki

Eneriequelle Gmbh
Avslutning: 2022

För Suvic omfattade projektet med 7 turbiner hela infrastrukturkonstruktionen. Till skillnad från vanliga grunder byggdes över 8 meter betonghöjder ovanpå fundamenten för att förbättra vindkraftparkens elproduktion.

 • OX2

  Suvic arbetar tillsammans med oss för att bygga en vindkraftspark som består av två platser, den ena i Långmossa och den andra i Ribäcken. För Suvics del omfattar projektet byggandet av infrastruktur för vindkraftsparken, som kommer att ha 12 vindkraftverk med en total effekt på 52,5 MW”

  Suvic ansvarar för hela vindkraftparkens infrastruktur som totalentreprenad, det vill säga Suvic har det totala ansvaret, inklusive markarbeten, fundament, elnät, telenät och transformatorstation. Det är med andra ord fråga en omfattande helhet. Vi är nöjda med samarbetsmodellen och litar på Suvics professionalism för att få arbetet gjort enligt överenskommelse”

  Pasi Tammivaara, projektledare, OX2
 • Fortum Power and Heat Oy

  År 2020 kommer vår nya biovärmeanläggning att byggas i Stensvik, som ersätter den gamla koleldade pannan från Finno. Byggandet av anläggningen är ett viktigt steg mot Esbos koldioxidneutrala fjärrvärmeproduktion. Det nya värmeverket kommer att ligga i det nuvarande anläggningsområdet i Stensvik, där fjärrvärme redan produceras med två pelletspannor”

  Suvic arbetar i projektet med en projektledningskontraktsmodell. Tillsammans utvecklar vi ett koncept för anläggningen som vi skulle kunna upprepa på andra platser också.”

  Olli Heinonen, projektledare, Fortum Power and Heat Oy

  Elektroniikkatie 4
  90590 Oulu, Finland
  +358 20 741 8840

  Fakturering

  Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

  Suvic Oy

  Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

  Nätfaktureringsadress: 003728198741
  Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
  E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Suvic AB

  Nätfaktureringsadress: 5594260944
  Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
  E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.