Skip to main content

Transparent verksamhet


Dela denna sida

Vi bygger framtidens energi

Suvic Oy är ett byggföretag som grundades år 2017 i Uleåborg och är specialiserat på energientreprenader – särskilt vindkraftsparker och projektledning. Företaget tillhandahåller också entreprenadtjänster för energibygge och industriell konstruktion. Planering och budgetering är också en del av våra tjänster.

Vårt sätt att driva verksamhet

Vi utmärker oss främst genom vår expertis och öppen kommunikation. Vi tillhandahåller projektledning, planering och kunnande inom entreprenader under ett och samma tak.
Vi är din partner som bär ansvar under hela processen. På så sätt kan du vara säker på att informationen kommuniceras effektivt i alla skeden och att den gemensamma inriktningen och målen förblir tydliga för alla som är involverade i projektet. Vi tror att detta gör verksamheten tydlig i alla projekt skilt för sig, vilket igen möjliggör en bättre förvaltning, kostnadseffektivitet och transparens.

In house-planering till förmån för kunden

Hos oss utförs konstruktionsplaneringen sömlöst in-house som en del av projekten. Vår expertis kommer från en kombination av utbildning, erfarenhet och mod. Vi kan till exempel utforma och tillhandahålla platsspecifika lösningar för fundament. När det gäller en vindkraftspark innebär det till exempel att vi erbjuder ett antal undersökta alternativ i stället för en enda kompromisslösning, om det sparar pengar åt kunden eller möjliggör ett mindre riskfyllt alternativ.

Vi tror att god planering och öppen kommunikation med kunden motarbetar oväntade extrakostnader senare i projektet. Man kan säga att vi vill lösa ditt problem innan det blir verklighet – och det är därför du kan lita på oss.

Även om vi är en entreprenör har vi inte glömt bort hur viktigt det är med kontinuerlig produktutveckling. Ett bra exempel på detta arbete är den metod vi har utvecklat för installation av bergförankringar, som minimerar koldioxidutsläppen genom att minska mängden betong som behövs och därmed minska antalet resor med tung utrustning till platsen.

Bra kundservice och att göra saker på ett förnuftigt sätt har varit våra ledstjärnor sedan vi startade företaget. Vi tänker verkligen på vad som är den bästa lösningen för kunden i varje situation.
Ville Vesanen, verkställande direktör

Open-book skapar transparens

Vårt exceptionella sätt att presentera kostnader och utgifter i projektledningsavtal är den open book-modell, vilket innebär att vi presenterar de faktiska kostnaderna för kunden i förhållande till de budgeterade kostnaderna. Vi anser att transparens gynnar både oss och våra kunder. Modellen bidrar till att undanröja vissa snedvridna uppfattningar om den aktuella prisnivån på marknaden. Samtidigt gör realtidsövervakningen att vi kan ifrågasätta vad vi gör och till och med sänka kostnaderna.

Besparingar genom heltäckande projektledning

Vi anser att en modell där vi som budgetplanerare också ansvarar för genomförandet är bäst för kunden, eftersom den upprätthåller kostnadsdisciplinen och förhindrar oförutsedda extrakostnader.
Janne Räisänen, arbetschef

Oavsett om det handlar om ett kontrakt med fullt ansvar eller en projektledningsmodell kontrollerar vi processen från början till slut. Vi ger kunden information om vad kostnaderna verkligen är och säljer vår expertis först och erbjuder den bästa lösningen för varje situation. Det är denna helhet som gör oss konkurrenskraftiga både i fråga om kvalitet och pris.

Förutom att vi kan integrera de olika delarna av projektet med hjälp av vår egen expertis, kan vi också ta på oss en del av det arbete och ansvar som traditionellt hör till kunden själv. Vi förutser potentiella utmaningar i ett tidigt skede och integrerar dem i budgetprocessen för att undvika överraskningar för våra kunder när projektet fortskrider. Vi anser att budgeten bör vara trovärdigt genomförbar, men samtidigt tillräckligt utmanande. Vi utmanar oss själva i varje projekt med målet att bli ett ännu mer effektivt Suvic - det är det som gör oss till experter på projektledning.

Suvic är en del av Dovre Group

Dovre Group är en global leverantör av projektledningstjänster. Dovre Group har tre affärsområden: Projektpersonal, Konsultverksamhet och Förnybar energi. Dovre Group har kontor i Kanada, Finland, Norge, Singapore och USA och sysselsätter mer än 800 personer över hela världen. Dovre Group är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: DOV1V).
Webbplats: www.dovregroup.com

Kontakt

På Suvic är vi stolta över vår expertis och professionalism inom energi- och industriella byggprojekt. Med flera års erfarenhet och ett starkt engagemang levererar vi tjänster av hög kvalitet och strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt fokus på kundnöjdhet genom öppen kommunikation gör oss till en pålitlig partner i branschen.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.