Skip to main content
Tricon och Suvic bygger ett kraftverk som omvandlar spillvärme till energi för Fortums fjärrvärmesystem i Kyrkslätt
21 september, 2023

Tricon och Suvic bygger ett kraftverk som omvandlar spillvärme till energi för Fortums fjärrvärmesystem i Kyrkslätt

21 september, 2023

En arbetsgrupp bestående av Tricon Oy och Suvic Oy kommer att bygga ett spillvärmekraftverk i datacenterområdet i Kyrkslätt. Arbetet kommer att bestå av att bygga de byggnader som krävs för uppsamling av spillvärme, fundamenten för värmesänkan-batteriet och pumpanläggningarna.

Kraftverket, som använder den överskottsvärme som genereras av Kirkkonummi datacenter samt värme från den omgivande luften, kommer att bestå av en värmeuppsamlingsanläggning med värmeväxlare, luft-till-vatten värmepumpar och elektriska pannor, samt ett 20 000 kubikmeter vatten värme-sänk-batteri och tillhörande pumpanläggning. Arbetsgruppen Tricon-Suvic är huvudentreprenör för projektet och ansvarar för byggandet av byggnaderna, fundamenten till värmesänkningsbatteriet och byggandet av pumpstationen. Huvudman för arbetet är Fortum Power and Heat Oy. Arbetet inleds hösten 2023 och kommer att pågå till slutet av 2025.

"Omfattningen av denna omvandling av spillvärme till energi är unik inte bara i Finland utan också runt om i världen. Projektet kompletterar perfekt Suvics koldioxidneutrala energikonstruktion och designutbud för sina kunder, som tidigare redan inkluderade både EPC-konstruktion av infrastruktur för vindkraftsparker och EPC-konstruktion av solparker i industriell skala", säger Suvics VD Ville Vesanen om detta storskaliga projekt.

Värme-sänka-batteriet fungerar som en buffert för fjärrvärmesystemet. Vattnet i batterisystemet kan värmas upp med spillvärme från datacentret, men också oberoende med luft/vatten-värmepumpar och direkt eluppvärmning. Att återanvända spillvärme har en stor miljöfördel, eftersom det ensamt kommer att ge en stor del av den energi som krävs för Fortums fjärrvärmesystem i området. Kraftverket är planerat att leverera värme från och med vintern 2025-2026.

"Fortum har förbundit sig att senast i slutet av 2025 sluta använda stenkol i produktionen av fjärrvärme i fjärrvärmesystemen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Projektet är viktigt lokalt, men också nationellt i vår resa mot ett koldioxidneutralt Finland", förklarar projektledaren Teemu Nieminen från Fortums affärsområde för värme och kyla. 

Suvic har designat och planerat det nödvändiga arbetet i nästan ett år nu i gott samarbete med Tricon Oy. "Det fysiska arbetet kommer att inledas i Kyrkslätt i september 2023 och vi kommer att vara redo för utrustningsinstallationer i december 2024", säger projektledaren för arbetsföreningen Jukka Kallio från Suvic.

Tricon Oy:s verkställande direktör Jukka Siltanen väntar ivrigt på att arbetet ska starta i Kolabackenområdet i Kyrkslätt. "Det här är en unik möjlighet, eftersom återvinning av spillvärme kommer att främja våra nationella miljömål. Återvinning av spillvärme från datacenter runt om i landet kan bidra med flera procentenheter till Finlands mål för minskning av koldioxidutsläpp." 

Mer information:
Ville Vesanen
VD, Suvic Oy
Tel. 044 328 9928
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bild: Ramboll Finland Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.