Skip to main content
Tricon och Suvic bygger en värmepumpsanläggning för Fortum i Hepokorvi datacenterområde i Esbo
20 mars, 2024

Tricon och Suvic bygger en värmepumpsanläggning för Fortum i Hepokorvi datacenterområde i Esbo

20 mars, 2024

En arbetsgrupp bestående av Tricon och Suvic bygger en värmepumpsanläggning som återvinner spillvärme för Fortums fjärrvärmenät i det framtida datacenterområdet i Esbo. Tillsammans med den tidigare tillkännagivna värmepumpsanläggningen i Kolabackens datacenterområde i Kyrkslätt kommer projektet att skapa en aldrig tidigare skådad skala av utnyttjande av spillvärme. 

Värmepumpsanläggningen vid Hepokorpi datacenter utnyttjar spillvärme och omgivande luft. Den består av en återvinningsbyggnad med värmepumpar för värmeåtervinning från datacentret, luft/vatten-värmepumpar och en elpanna. Kunden för projektet är Fortum Power and Heat Ltd.  

"Hepokorvi datacenter är optimalt beläget nära fjärrvärmenätet. Det är fantastiskt att vi får bygga både Fortums värmepumpsanläggningar i Kyrkslätt och Esbo. Utnyttjandet av spillvärme kompletterar vår tjänsteportfölj för byggande av koldioxidfri energiproduktion, som också inkluderar vindkraftverk och solkraftverk", säger Ville Vesanen, VD för Suvic, om projektet. 

Spillvärmen från datacenter kan ersätta en betydande del av den fossilbränslebaserade värmeproduktionen i Esbos fjärrvärmenät. I praktiken överförs värmen från datacentrets inomhusluft via en värmeväxlare till vatten, som strömmar i en sluten krets till värmepumpsanläggningen. Från anläggningen överförs värme efter behov till fjärrvärmesystemet och till tusentals bostäder och andra användare. Målet är att producera värme från och med uppvärmningssäsongen 2025-2026. 

"Projekten i Esbo och Kyrkslätt främjar utfasning av fossila bränslen, och samtidigt får hushåll, tjänster och företag konkurrenskraftig, ren och tillförlitlig elbaserad fjärrvärme. Fortums fjärrvärme i Finland kommer att vara koldioxidfri senast 2024 och koldioxidneutral före 2030", sammanfattar Teemu Nieminen, projektdirektör från Fortums värme- och kylverksamhet, fördelarna med projektet.  

"Platsen kommer att vara redo för installation våren 2025. Byggandet av värmepumpsanläggningen i Hepokorvi kommer att vara något mer krävande än byggandet av den liknande anläggningen i Kolabacken, Kyrkslätt. Detta beror på jordmånen, storleken på Hepokorvi och dess läge mellan kraftledningarna och Ring III", säger Jukka Kallio från Suvic, projektledare för båda projekten. 

Mer information:
Ville Vesanen 
CEO, Suvic Oy 
Tel. +358 44 328 9928 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bild: Ramboll Finland Oy

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.