Skip to main content
Solar+ är en allt-i-ett-lösning för solkraftverk
19 mars, 2024

Solar+ är en allt-i-ett-lösning för solkraftverk

19 mars, 2024

Suvic har utvecklat ett nyckelfärdigt koncept för solenergi som har väckt stort intresse inom energisektorn, och de första Solar+-parkerna är redan under uppförande. Denna totalentreprenadkontraktmodell omfattar projekt- och platsorganisation, infrastruktur och elteknik, installation av utrustning, kabelnätverk för medel-, låg- och likspänning samt infrastrukturarbeten. Dessutom omfattar projektgenomförandet ParkScada för övervakning och rapportering av solkraftverkets produktion. Suvic tillhandahåller också nödvändig design och implementering av transformatorstationer på samma nyckelfärdiga basis som själva solkraftverk.  

Fördelar med Solar+ -konceptet för kunden

Suvic vill utveckla Solar+ -konceptet för att kunna erbjuda kunderna en smidig upphandlingsmodell för byggnation av solkraftverk, med tydligt innehåll och pris. Kunden drar nytta av Solar+ -konceptet när det gäller tid och pengar, eftersom alla projektaktiviteter utförs av en enda integrerad entreprenör. Suvic är specialiserat på byggnation av stora landbaserade solkraftverk inom ramen för EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction). Suvic anlitar också lokala partners under byggfasen och drar nytta av lokal expertis för att säkerställa att projekten integreras sömlöst i lokalsamhället.  

En av de viktigaste styrkorna i modellen är Suvics proaktiva inställning till riskhantering och effektiv projektledning. "Vår helhetssyn täcker hela livscykeln för ett byggprojekt, från design till implementering och från avskogning till driftsättning, vilket säkerställer ett sömlöst informationsflöde och en effektiv process för våra kunder", säger Jari Koppelo, Business Director för solenergi på Suvic.  

Anpassningsbar för kraftverk av olika storlek

Suvics Solar+ -koncept är baserat på fördesignade 4–8 MW Power Block-enheter, som består av de bästa komponenterna på marknaden. Parkens skalbarhet är enkel och okomplicerad genom att öka eller minska antalet enheter. Inte bara antalet paneler, utan även omfattningen av Solar+ -lösningen kan skräddarsys efter kundens önskemål och behov.  

Till exempel kan omfattningen av Solar+ totalentreprenadkontrakt/EPC-avtalet täcka följande projektelement:  

  • projekt- och platsledning samt administration  
  • infrastruktur, konstruktion och elektroteknik  
  • installation och driftsättning av all utrustning för solcellsanläggningen (rack, solpaneler, växelriktare etc.)  
  • transformatorstationer och anslutning till transformatorstationen  
  • nät för mellanspänning, lågspänning och likström  
  • allt elektriskt arbete 
  • anläggningsarbeten, fundament och infrastrukturarbeten  
  • Scada övervaknings- och styrsystem för solcellsparken 
  • tillval för konstruktion av HV/MV-transformatorstationer  
  • drift- och underhållstjänster som tillval 

Högkvalitativa komponenter säkerställer effektiv produktion

För Suvic är det viktigt att solkraftverk byggs med högkvalitativa, hållbara komponenter och utrustning som tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. "Vi har byggt upp direkta relationer med de bästa leverantörerna i branschen, vilket gör att vi kan eliminera kostnadsdrivande mellanhänder från leveranskedjan", säger Koppelo. Tack vare befintliga leveranskanaler kan komponenter och utrustning också skräddarsys efter kundens önskemål.  

"För närvarande beställer vi paneler från kinesiska partners, som levererar mycket till de största aktörerna i branschen i Europa, och vars produktionsanläggningar vi personligen har granskat på plats", säger Koppelo. Varje panel som anländer till Suvic inspekteras noggrant på fabriken, även vad gäller prestanda, och endast paneler av högsta kvalitet fortsätter sin resa som frakt för användning. "Trots den höga produktionskvaliteten är varje panel som kommer från linjen unik och det finns olika panelkvaliteter. Även små variationer i prestandan hos en ny panel gör stor skillnad under panelens livslängd", fortsätter Koppelo. 

En solcellspark av industriell kvalitet omfattar hundratals kilometer av kabel, så att hitta rätt produkt för varje behov är ett kostsamt val. Kabeln till Suvic levereras för närvarande från europeiska fabriker. "Även när det gäller upphandling av kablar kan vi dra nytta av det nätverk av partner som vi har byggt upp under åren inom energisektorn, även om vindkraftsparker och solkraftverkens är mycket olika projekt", säger Koppelo.  

De första Suvic Solar+ solkraftverken är redan under konstruktion

Suvics första Solar+-projekt är solkraftsparken Lakari nära Raumo i Finland. Solkraftverket täcker ett område på cirka 40 hektar och har cirka 58 000 paneler installerade. Parken har en total kapacitet på 32 MW. När parken står klar våren 2024 kommer den att vara det största solkraftverket i produktion i Finland. CPC Finland är klient för projektet. 

I början av 2024 lanserades Heinineva-anläggningen i Lappo. Detta är ett jätteprojekt på 102,2 MWp som ligger på ett tidigare torvproduktionsområde. Totalt kommer mer än 140 000 paneler att installeras på 140 hektar mark. Klient för parken är EPV Solar Power, ett helägt dotterbolag till EPV Energia. 

Även om Solar+ är ett relativt nytt koncept för en solkraftsanläggning har Suvic redan en gedigen förståelse för solkraftverken i industriell skala, tillsammans med annan erfarenhet av energikonstruktion. Koppelo säger att byggande i olika miljöer är en särskild styrka för Suvic: "Vi har samlat kunskap om hur man bygger solkraftverken i ett brett spektrum av utmanande markförhållanden, och denna expertis skiljer oss från våra konkurrenter idag. Vi kan hjälpa kunderna att undvika fallgropar i designfasen." 

Suvic är bekant för många som en vindkraftsbyggare, även om han är en mångsidig utvecklare av förnybar energi. "Vi har verkligen varit en framstående byggare inom vindkraft, men vi har också byggt bioenergianläggningar och återvunnit spillvärme tidigare, så att fokusera på solenergi är en del av en lång naturlig utveckling", säger Koppelo och tillägger att Suvics ambition är att bli en stor nordisk entreprenör för solkraftverkens: "Anbuden fokuserar för närvarande alltmer på solenergibyggande och vi konkurrerar aktivt om de största solkraftsprojekten i Finland, Sverige och Norge." 

Intresserad? Vänligen kontakta oss: 

Jari Koppelo 
Business Director, Solenergi / Kraftstationer 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
+358 44 734 6312 

Sami Ehrnstén 
Business Manager, Sverige 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
+46 730 288 147 / +358 40 169 7756 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.