Skip to main content
28 januari, 2020

Suvic planerar och bygger fundamenten till vindparken i Sarvisuo i Simo

28 januari, 2020

Suvic Oy i Uleåborg har fått en betydande entreprenadbeställning, som innebär att företaget ansvarar för planeringen och byggandet av fundamenten för Finlands näst högsta vindkraft. Vindparken är belägen i Sarvisuo-området i Simo i Sydvästra Lappland. Det kommer sammanlagt att byggas 27 vindkraftverk i vindparken.

Avtalet med det inhemska TuuliWatti omfattar vindparkens byggarbeten i form av en totalentreprenad. Det innebär att Suvic ansvarar för planeringen och genomförandet av fundamenten i parken.

Det kommer att uppföras 27 stycken vindkraftverk i vindparken. De nya kraftverken förbättrar kraftverkets konkurrenskraft och stärker vindkraftens växande roll inom den inhemska energiproduktionen. Då den färdigställs kommer vindparken på 151 megawatt att ha en totalproduktion på över 0,5 terawattimmar, dvs. vindparkens produktion motsvarar ca 8 procent av den vindenergi som produceras i hela landet.

Vi ville ge ansvaret för planeringen och byggandet till en aktör som har tillräckliga kunskaper för detta krävande projekt. ”Kraftverken i Simo kommer att ha en effekt i toppklass. Totalhöjden, 81 meter långa vingblad och en effektivare turbin är alla faktorer som måste beaktas i planeringen av fundamenten. Vi har kompetens om detta och också om de särskilda egenskaperna hos olika jordmånstyper”, berättar verkställande direktör för Suvic Oy, Juha Tikkakoski.

En vindparksinvestering ökar alltid livskraften i området och erbjuder även arbetstillfällen i byggskedet. ”För oss är det en ära att vara med och bygga ett CO₂-fritt energisystem. Vi är särskilt glada över projektet i Simo, eftersom det även innebär att vi kan inleda samarbete med Tuuliwatti”, fortsätter Juha Tikkakoski.

Vindparkens byggarbeten inleds i slutet av 2019 och parken beräknas vara klar för produktion före utgången av 2021. För Suvics del inleds arbetet i maj 2020 och det kommer i huvudsak att färdigställas före utgången av 2020.

Suvics tillväxt var fortsatt stark och under år 2020 kommer företagets omsättning att stiga till över 30 miljoner euro. Företagets mål under den närmaste framtiden är förutom att utvidga verksamheten även att aktivt vinna fast fot på den svenska marknaden.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.