Skip to main content
29 Maj, 2019

Suvic medverkar i Fortums nya vindpark

29 Maj, 2019

Suvic har landat en betydande projektledningsentreprenad i Fortums nya vindpark Kalax i Närpes. Parken uppskattas uppnå en produktion på 90 megawatt (MW) och en årlig energiproduktion på över 300 gigawattimmar (GWh). Sammanlagt uppförs 21 kraftverk i parken.

Det är fråga om Fortums första vindparksprojekt i Finland. Avtalet om projektledningsentreprenaden omfattar i praktiken alla byggnadsarbeten i parken förutom turbinleveranser och turbininstallationer. Entreprenaden omfattar således bl.a. schaktning, grunder och övrig infrastruktur.

”Vi har utvecklat projektet i samarbete med Fortum för att delta i premiesystemet för förnybar energi. Målet var att skapa en konkurrenskraftig helhet och det lyckades vi med. Det är en glädje för oss att få vara med och bygga upp en utsläppsfri elproduktion”, konstaterar VD Juha Tikkakoski med anledning av nyheten.

Arbetet inleds i början av sommaren 2019 och för Suvics del slutförs de sista arbetena i april 2020. Vindkraftparken uppskattas stå färdig senast i början av 2021.

Läs Fortums investeringsnyhet här (på engelska): https://www.fortum.com/media/2019/05/fortum-build-its-first-finnish-large-scale-wind-park-narpes)

NÄRMARE UPPGIFTER OCH INTERVJUER:
Suvic Oy
CEO
Juha Tikkakoski
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+358 40 519 5654
www.suvic.fi

Elektroniikkatie 14
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Fakturor skickas företrädesvis som e-faktura. Fakturan ska innehålla anläggningsnummer och littera som referens. Fakturan ska adresseras separat till varje byggarbetsplat.

Vi tillämpar en omvänd avgift på moms vid köp av byggtjänster.

Nätfakturaadress: 003728198741
Operatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pappersfakturor:
Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan