Skip to main content
100 % rekommenderar Suvic som arbetsgivare
13 februari, 2024

100 % rekommenderar Suvic som arbetsgivare

13 februari, 2024

I slutet av 2023 genomförde Suvic en undersökning om medarbetarnas tillfredsställelse, vars svar tyder på att företaget anställer mycket nöjda yrkesmänniskor. Den positiva stämningen är säkert märkbar på kontoret och på arbetsplatserna, men undersökningen bekräftar också denna känsla. 

På frågan 'Skulle du rekommendera Suvic Oy som arbetsgivare?' svarade en överväldigande 'Ja' från hela 100 % av respondenterna! 

Skulle du rekommendera Suvic Oy som arbetsgivare?  
Ja 100 %
Nej 0 %

Majoriteten av respondenterna bedömde också att arbetsatmosfären inom laget var framgångsrik. 

Atmosfären inom mitt lag är framgångsrik  
Håller helt med 44 %
Håller delvis med 50 %
Håller delvis inte med 6 %
Håller inte alls med 0 %

Undersökningsresultaten hade förbättrats något jämfört med 2022, med en höjdpunkt att upplevelsen av arbetsplatsens säkerhet uppfattades vara ännu bättre. 

Arbetsmiljön inom vårt team  
Utmärkt 58 %
Bra 39 %
Plats för förbättring 3 %
Dålig 0 %

Naturligtvis belyser den omfattande undersökningen också områden för förbättring. 'Även om det uppenbarligen finns nöjda medarbetare som trivs här, gav undersökningen också bra öppna svar, där de identifierade förbättringsområdena kommer att åtgärdas under det kommande året,' försäkrar Janne Räisänen, COO på Suvic. 

Vad skapar bra arbetsnöjdhet? 

Kärnan i arbetsnöjdhet ligger inom arbetet självt och vardagen. Det är en kombination som bildas av arbetets meningsfullhet, hälsa, säkerhet och välbefinnande. Arbetsnöjdhet byggs tillsammans, och dess utveckling är både arbetsgivarens och de anställdas ansvar. Faktorer som bidrar till arbetsnöjdhet inkluderar bra och motiverande ledarskap, en trevlig atmosfär inom arbetsgemenskapen, underhåll och utveckling av de anställdas yrkeskunskaper, arbetsmiljö, samt bra och lämpliga verktyg. 'Vi mäter också dessa olika områden som separata enheter i vår undersökning,' förklarar Räisänen. 

Suvic lägger stor vikt vid att upprätthålla välbefinnandet på arbetsplatsen, eftersom en ökad personlig välbefinnande leder till ökad produktivitet och engagemang för arbetet, samtidigt som olyckor och sjukfrånvaro kan förebyggas. Medarbetarna har ett stort ansvar för att upprätthålla sin egen arbetskapacitet, men Suvic som företag strävar efter att stödja en framgångsrik återhämtning från arbetet på olika sätt. Du kan läsa mer om detta här: https://www.suvic.fi/sv/nyheter/vad-arbetsmiljon-bestar-av  

Hur undersökningen genomfördes

Undersökningen genomfördes för tredje gången. Den genomfördes genom att skicka en anonym svarslänk till alla anställda. Svarsfrekvensen för undersökningen 2023 var 71 %. 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.