Skip to main content

Vitberget vindkraftparken i Kramfors, Sverige

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Adalen och HC Wind
 • Valmistuminen: 2025
Parken med 24 vindkraftverk i Kramfors kommun är en del av Höga Kusten-projektet. BoP görs med Adalen och HC Wind - SPV:er som lanserats av Renewable Power Capital Ltd. (RPC). Arbetet kommer att utföras av Suvic AB, ett helägt svenskt dotterbolag till Suvic Oy. Vindkraftsparken förväntas vara färdigställd och redo att taas i bruk slutet av 2025.

Fortsätt läsa

Esbo datacenterområde värmepumpsanläggning

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Fortum Power and Heat Oy
 • Valmistuminen: 2025
En arbetsgrupp bestående av Tricon och Suvic bygger en värmepumpsanläggning som återvinner spillvärme för Fortums fjärrvärmenät i det framtida datacenterområdet i Esbo. Värmepumpsanläggningen vid Hepokorpi datacenter utnyttjar spillvärme och omgivande luft. Den består av en återvinningsbyggnad med värmepumpar för värmeåtervinning från datacentret, luft/vatten-värmepumpar och en elpanna.

Fortsätt läsa

Storhöjden vindkraftparken i Kramfors, Sverige

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Adalen och HC Wind
 • Valmistuminen: 2025
Parken med 22 vindkraftverk i Kramfors kommun är en del av Höga Kusten-projektet. BoP görs med Adalen och HC Wind - SPV:er som lanserats av Renewable Power Capital Ltd. (RPC). Arbetet kommer att utföras av Suvic AB, ett helägt svenskt dotterbolag till Suvic Oy. Vindkraftsparken förväntas vara färdigställd och redo att taas i bruk slutet av 2025.

Fortsätt läsa

Heinineva solcellpark Lappo

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: EPV Aurinkovoima Oy
 • Valmistuminen: 2025
Solcellsparken på 102,2 MWp MWp kommer att byggas på ett tidigare torvproduktionsområde i Heinineva i Lappo och kommer att täcka en total yta på 140 hektar. Kontraktet omfattar leverans och installation av paneler, panelstöd, omvandlarstationer och växelriktare. Kontraktets omfattning kan illustreras av det faktum att mer än 140 000 solpaneler kommer att installeras i parken. Klient är EPV Aurinkovoima Oy, ett helägt dotterbolag till EPV Energia. Suvic kommer att påbörja byggnadsarbetet av parken i maj 2024 och det beräknade slutdatumet är slutet av 2025, med målet att parken ska gå i produktion...

Fortsätt läsa

Datacenter spillvärmeverk, Kyrkslätt

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Fortum Power and Heat Oy
 • Valmistuminen: 2025
Arbetsgruppen Tricon-Suvic är huvudentreprenör för projektet och ansvarar för byggandet av byggnaderna, fundamenten till värmesänkningsbatteriet och byggandet av pumpstationen. Huvudman för arbetet är Fortum Power and Heat Oy. Arbetet inleds hösten 2023 och kommer att pågå till slutet av 2025.

Fortsätt läsa

Sandbacka vindkraftpark Nykarleby & Vörå

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Prime Capital
 • Valmistuminen: 2023-2024
Infrastrukturen för 14 vindkraftverk kommer att byggas i Sandbacka vindkraftspark. Arbetet omfattar även byggandet av fundamenten och det interna nätverket. Sandbacka vindkraftspark täcker ett område på cirka 680 hektar. Den totala kapaciteten för Sandbacka vindkraftpark är cirka 92 MW.

Fortsätt läsa

Viiatti vindkraftsparker

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: Valrea
 • Valmistuminen: 2023-2024
Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari i Kurikka. Projekten är separata enheter, varav vindkraftsparken Kalistanneva omfattar 30 kraftverk och Matkussaari vindkraftspark 27 kraftverk. Entreprenaderna omfattar även byggnation och renovering av hårda underlag och vägar, hela transformatorstationen och kabeldragning av det interna nätet. Vindparkernas sammanlagda effekt är 313,5 MW.

Fortsätt läsa

Lakari solkraftverk

 • Asiakkaan nimi hankkeisiin: CPC Finland
 • Valmistuminen: 2023-2024
Suvic bygger ett 32 MW solkraftverk i Lakari, Rauma med Solar+-konceptet, vars produktion beräknas uppgå till 32 000 MWh per år. Ytan är cirka 40 hektar och den beräknas vara i produktion i början av 2024.

Fortsätt läsa

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.