Skip to main content

Miljö & Hållbarhet


Dela denna sida

Hållbarhet inkluderar allt

Vår HSEQ-policy strävar efter en säker, hälsosam och rättvis arbetsmiljö. Vi förutsätter att inte bara att vår egen personal, utan även att våra underleverantörer följer avtalade regler och praxis. I enlighet med dessa principer utbildar vi våra medarbetare och erbjuder alla våra samarbetspartner en möjlighet att delta gemensamt i utvecklingen av vår arbetsmiljö.

Våra avancerade lösningar följer energibranschens strikta krav och svarar på utmaningar som den gröna omställningen medför för samhället.


Vårt mål är att för vår egen del sporra utvecklingen mot ett kolneutralt samhälle och den metod vi utvecklat stöder detta mål som en del av bygge av vindparker väldigt bra.

Planeringschef Jaakko Norrkniivilä
Suvic noudattaa vastuullisuuden periaatteita

Gemensamma spelregler tillämpas

I guiden med vår uppförandekod har vi samlat alla principer med vilka vi tillämpar våra värden i vardagen. Hela företaget och varje medarbetare har förbundit sig att följa principerna och den praxis som beskrivs i denna guide. Vi förutsätter ansvar även av våra samarbetsparter. Som en del av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete följer vi med hur uppförandekoden tillämpas. Tillsammans gör vi verklighet av Suvics uppförandekod. Hållbarhet och ansvar börjar med oss själva!

En minskning av utsläpp som målsättning

En minskning av utsläppen är en central del av vår produktutveckling. Den metod för bergsförankring som vi utvecklat minskar den betong som behövs för konstruktion av vindkvarnar och därmed hela parkens kondioxidavtryck.

Suvic ledningssystem är ISO-certifierat

Suvic Oy fyller kraven för ledningssystemstandarden i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Bedömningen är utförd av en av världens ledande certifieringsinstitut DNV vars certifieringstjänster ackrediterats av FINAS-ackrediteringstjänst.

Ett kvalitetscertifikat som beviljats av en tillförlitlig tredje part talar om för kunden att företagets processer fyller alla för verksamheten uppsatta krav.

Certifieringen är ett bevis på att verksamheten förbättrar systematiskt och är ett redskap för att förbättra kvaliteten inom företaget. Hos oss ses ledningssystemet inte bara som ett redskap för att upprätthålla det nuvarande läget utan framför allt som ett styrningsredskap för förändring och fortsatt förbättring. Certifikatet är ett tecken på att företaget för mer än att endast följa nödvändiga regelverk. Vi på Suvic har tillämpat ett heltäckande sätt att närma oss saken genom att implementera frågor relaterade till kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet i ett och samma system.

Våra värderingar

För oss innebär hållbarhet att vi konstant förbättrar våra byggprocesser. Genom att utveckla våra lösningar för byggande möjliggör vi en hållbar energiproduktion och ett mindre miljöfotavtryck samt bättre lönsamhet.

Kompetens

Vi anser att framgångsrika projekt och nöjda kunder är det bästa beviset på professionalism. Våra medarbetare är motiverade och har den senaste kunskapen inom sitt område. Vi delar med oss av kunskap, lär oss och ser möjligheter i att prova nya saker. Vår expertis kommer från en kombination av utbildning, erfarenhet och mod.

Ansvarskänsla

Här möts ord och handling. Vi tar hänsyn till varje projekts särdrag i ett tidigt skede, införlivar dem i budgetprocessen och garanterar därmed våra kunder ett smidigt projekt utan några överraskningar. Vi letar alltid efter de bästa tekniska lösningarna för varje projekt, vilket gör oss konkurrenskraftiga när det gäller både kvalitet och pris. Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön och är aktivt engagerade i kampen mot klimatförändringarna - genom vår verksamhet går vi i framkanten för en grön omställning.

Kontinuerlig utveckling

Vi har åtagit oss att förbättra kvalitet och säkerhet genom vårt ledningssystem och vi strävar ständigt efter att skapa hållbara lösningar som återspeglar vårt engagemang för ansvarsfull verksamhet. Vissa av våra metoder har till och med blivit branschstandard! Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Vi ger våra medarbetare friheten att utveckla bättre sätt att arbeta i en spännande bransch där konventionerna ständigt förändras.
Kontakt

På Suvic är vi stolta över vår expertis och professionalism inom energi- och industriella byggprojekt. Med flera års erfarenhet och ett starkt engagemang levererar vi tjänster av hög kvalitet och strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt fokus på kundnöjdhet genom öppen kommunikation gör oss till en pålitlig partner i branschen.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.