Skip to main content

Integritetspolicy

Genom att använda våra tjänster, webbplats eller kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

 Suvic Oy åtar sig att följa tillämpliga Europeiska unionens och finska regler om dataskydd och säkerhet. All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar.

SUVICS RÄTT ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter av Suvic baseras bland annat på följande grunder:

 Du har samtyckt till behandling av personuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en kontraktsskyldighet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller föreskrifter.

Behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som företaget bedriver (berättigat intresse kan till exempel vara tillämpligt inom direktmarknadsföring).

INSAMLING OCH BEHANDLING AV REGISTERDATA

 För att fullgöra kontraktsförpliktelser mellan registeransvarig och kunder samt olika intressenter.

För att hantera och utveckla kundrelationer.

För att samla in kundfeedback och mäta kundupplevelse.

För den lagstadgade tillträdeskontrollen av byggplatsgrupper och relaterade system.

För marknadsföring, marknadsundersökning och organisation av marknadsrelaterade tävlingar.

För statistik och analys.

Förvaringen av personuppgifter följer lagen.

REGELBUNDNA KÄLLOR TILL INFORMATION I REGISTRET

Personuppgifter samlas in från följande källor:

 De registrerade själva, till exempel via kontaktformulär på suvic.fi-webbplatsen eller genom sociala medietjänster.

Genom registeransvarig webbplats (nyhetsbrevsprenumerationer, nedladdning av material, evenemangsregistreringar).

Genom registeransvarig nyhetsbrevsspårningspixel.

Kundmöten.

Via elektroniska formulär.

Utöver detta samlar registeransvarig in besöksinformation från webbplatsen med hjälp av Google Ads och Google Analytics (GA4) tjänster för att analysera och förbättra webbplatsen samt rikta relevant marknadsföring till webbplatsbesökare. Informationen registreras automatiskt i registret när användaren lämnar information på webbplatsen eller använder www.suvic.fi-tjänsten.

COOKIES PÅ SUVIC.FI WEBBPLATS

Registeransvarig använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen och rikta annonsering. Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på användarens dator på begäran av webbläsaren.

 De cookies som används av registeransvarig är relaterade till riktad marknadsföring (Google Ads), analys och spårning av besöksdata på webbplatsen (Google Analytics) samt de sociala mediekanaler som används av registeransvarig (inklusive LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram och Facebook). Programvaran registrerar till exempel vilken sida personen besöker, hur länge de stannar på webbplatsen, hur de kom till webbplatsen och vilka länkar de klickar på.

Cookies kan avvisas genom att justera inställningarna i de flesta webbläsare. Registrerade individer rekommenderas att den online-tjänsten kanske inte fungerar smidigt om cookies inaktiveras.

DATASKYDD

Registrerade individer har rätt att begära information om var deras data lagras inom företaget. Registrerade individer har rätt att rätta till eventuell felaktig information de har lämnat till registeransvarig. Dessutom har registrerade individer rätt att bli bortglömda i den utsträckning som lagen eller kontraktet inte kräver annat.

De registrerade individernas data lagras på servrar som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör och skyddas därefter. De personuppgifter vi samlar in och behandlar hålls konfidentiella och lämnas inte ut till andra om det inte är nödvändigt för att utföra sina uppgifter eller på en konfidentiell och begränsad basis i enlighet med tjänsteavtal med våra kunder. Åtkomst till personuppgifter skyddas genom användarspecifika referenser, lösenord och åtkomsträttigheter.

Vid eventuell offentliggörande eller överföring av data följs tillämpliga lagar, föreskrifter och anvisningar från myndigheter. Informationen vi samlar in säljs inte till tredje part.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy kan uppdateras, bland annat när lagstiftning eller vår praxis ändras.

KONTAKTINFORMATION

För frågor om säkerhet, integritet och personuppgifter kan du kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Integritetspolicyn är ett informationsdokument som krävs enligt dataskyddslagen. Alla har rätt att veta vilken information som har lagrats om dem i olika register.

Rätten till åtkomst till information, utövandet av åtkomsträtten och rättelsen av information regleras av EU
allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Integritetspolicyn för de personuppgiftsregister som innehåller kund- och partnerinformation som används av Suvic Oy är kategoriserade i olika personuppgiftsregister enligt deras syfte, vilket du kan hitta mer detaljerat på engelska på denna sida.

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.