Skip to main content
Laura: fem år som Suvic-anställd
10 november, 2023

Laura: fem år som Suvic-anställd

10 november, 2023

Laura Heikkinen är en av de mest erfarna medarbetarna på Suvic och har i praktiken bevittnat företagets tillväxt från en FO-nummer till att bli en energikonstruktör med en omsättning på 94 miljoner euro. Under sina fem år på Suvic har hon hunnit arbeta inom olika befattningar. Dessa karriärsteg har styrts av både de kompetensbehov som varit aktuella på företaget vid olika tidpunkter och hennes personliga intresse för att lära sig nytt och mod att ta ansvar.

Draget mot produktionen

För närvarande, med en utbildning som byggnadsingenjör, arbetar Laura som arbetschef, men hon har också hunnit samla andra titlar i sitt CV. Hennes karriär inom byggbranschen började som hjälparbetare för en snickare: "Jag byggde pergolor och terrasser på somrarna. Under mina studier arbetade jag även på en elementfabrik och tillverkade olika träelement och mellanbjälklag." På sin föregående arbetsplats fungerade Laura också som arbetsledare, kvalitetsansvarig, projektledare och IT-expert, tills suget att återvända till produktionen växte sig starkt: "Vid något skede kände jag att jag hade kommit för långt bort från varför jag ursprungligen gick in i branschen - jag ville återvända till den egentliga byggprocessen, till arbetsplatserna och göra saker på ett konkret sätt."

Tidpunkten för att återvända till sina rötter var rätt när en gammal kollega föreslog att Laura skulle ansluta sig till Suvic på hösten 2018. Laura gick med i det då relativt unga företaget, och hennes första uppdrag som HSEQ Manager inom industrin väntade. "Halvvägs in i projektet blev jag ombedd att bli arbetsledare för projektet eftersom jag hade varit med sedan projektets början. Det var lite nervöst att byta roll, men när jag var kvalificerad som mästare även enligt staden, tänkte jag att jag säkert skulle klara det här jobbet," skrattar Laura.

Nästa utmaning innebar en annan resa in i det okända: att bli arbetsledare för Lakiakangas vindkraftspark med 20 vindkraftverk. Laura berättar att bygga vindkraftverk och deras grundläggning i sig inte är raketvetenskap, men det fanns fortfarande en del att lära när det gällde dokumentation, tidtabeller och olika krav i jämförelse med hennes tidigare erfarenhet inom "traditionell" byggbransch. "Sedan blev jag ombedd att återgå till HSEQ-uppgifterna," summerar Laura och fortsätter: "Samtidigt läste jag utbildning för betongarbetsledare och var som avdankad expert parallellt med min huvuduppgift på flera av Suvics vindkraftsbyggen."

Förra våren ändrades rollen lite igen: "Jag blev ombedd att bli arbetschef och mina första projekt var Lappfjärds utvidgning och Lakari solpark." Samtidigt har hennes arbete med HSEQ inom hela företaget minskat något. "Även om planering, HSE och kvalitetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, så jag trivs med att vara på arbetsplatsen och nära den egentliga byggprocessen. När det ibland uppstår lite kaos och press, är det bara bra för min motivation."

Laura låter också som om hon saknar det sociala sammanhanget som arbetsplatsen erbjuder och erkänner att observationen definitivt har sitt berättigande: "Coronatiden höll på att göra mig nedstämd, när vi inte kunde vara tillsammans med kollegorna. Nu när jag återigen kan gå till arbetsplatsen, uppskattar jag den goda sammanhållningen på Suvic, både på arbetsplatserna och på kontoret."

Anställda tas väl om hand

Laura berättar att under sina fem år har Suvic förändrats som företag, men personalen har alltid varit väl omhändertagen. När hon började på företaget var det en liten, sammanhållen grupp där arbetsklimatet var som i en familj. Sen dess har personalstyrkan vuxit till över femtio personer. "Det leder naturligtvis till att olika nya frågor kommer upp. Ledningen har vågat släppa loss kompetensen och låtit dem som är närmast verksamheten sköta frågorna. Som ett växande företag behöver man också mer personal för att ta hand om personalfrågor", funderar Laura. Omsorg, gemensam problemlösning och positiv uppmärksamhet är dock fortfarande en del av det dagliga arbetet.

När hon beskriver vad som utgör en bra arbetsplats, betonar Laura vikten av stöd, feedback och uppskattning: "Ibland har jag varit tvungen att påminna om att ge hjälp. Men jag har aldrig blivit utan hjälp när jag har bett om det." Hon upplever att hon kan arbeta med uppgifter som inspirerar, motiverar och håller henne engagerad: "Jag kom från ett stort företag till Suvic, och från allra första början fick jag förtroende och frihet, till exempel att utveckla dokumentation. Även om det kan vara utmanande att börja från noll ibland, så är det också motiverande. Att utveckla i större och mer etablerade organisationer är något helt annat."

För närvarande lär sig Laura att tillräckligt bra är tillräckligt. "Genom hela min karriär har jag fått feedback om att jag är alltför petig. Men jag vill fortfarande göra saker noggrant, och jag kommer säkert aldrig att kunna bli helt av med det", skrattar hon.

Möjligheter öppnar sig när man säger ja till dem

"Jag har alltid blivit ombedd att ta på mig nya roller i enlighet med företagets behov och situation, och jag har alltid tackat ja med öppet sinne", sammanfattar Laura sin karriär inom Suvic. Sammanfattningsvis kan man säga att hennes karriär hittills har undervisat henne att när man oftare säger "ja" än "nej" till erbjudna möjligheter, öppnar det också dörrar för att utveckla sin kompetens och komfortzon.

På Suvic uppmuntras de anställda till ständig yrkesmässig och personlig utveckling samt att ha en inställning till tillväxt. Även om man naturligtvis alltid kommer till företaget med en specifik öppen position, ser Laura att det aldrig har uppstått problem med att anpassa rollen eller fokusområden för arbete, åtminstone inte i hennes fall. Hon anser att det är viktigt att man inte behöver söka sin karriär utanför företaget, utan möjligheter att utvecklas inom organisationen stöds: "Som chef har jag till exempel frågat de anställda som en del av utvecklingssamtal vad de skulle vilja göra utöver det de gör just nu? Inte alltid har medarbetaren genast ett svar på det, men det är roligt att märka hur ens tankeverksamhet kan börja ticka på en ny nivå efter en sådan diskussion." 

Vem

Namn: Laura Heikkinen 
Började på Suvic: september 2018 
Titel: Arbetschef 
Utbildning: Byggnadsingenjör  

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.