Skip to main content
Himmis arbetarberättelse: fem år på vägen mot frihet och tillväxt
03 juni, 2024

Himmis arbetarberättelse: fem år på vägen mot frihet och tillväxt

03 juni, 2024

Himmi Korhonen arbetar som projektingenjör på Suvic's distansarbetskontor i Tammerfors. Hon är en av företagets mest långvariga arbetare, eftersom Himmi våren 2024 kommer att ha varit anställd hos Suvic i fem år. "Här har jag friheten att utföra mitt arbete som jag vill och verktygen är alltid i ordning."  

Ett okänt litet företag

"Först och främst låter fem år längre än vad det har känts", skrattar Himmi och berättar att det delvis var en slump och tur att hon hamnade på Suvic försommaren 2019. Himmi hade redan arbetat inom vindkraftsbranschen efter sin examen, och när hon letade efter ett nytt jobb såg hon en ny annons. "Det råkade vara sista ansökningsdagen, så jag ringde genast Suvic för att höra om jag fortfarande kunde ansöka", säger Himmi. Tillstånd att ansöka beviljades och ansökan ledde inte bara till en intervju, utan också till att börja ett nytt jobb. "Jag kände inte alls till företaget, men under intervjun verkade ledningen vara trevliga killar och jag hade redan viss erfarenhet av att arbeta på byggarbetsplatser, så jag började som HSEQ-ingenjör", säger hon. 

Det lönar sig att öppna munnen

Efter några år på en byggarbetsplats började tiden bakom ratten bli lång och det fanns tid att fundera på vad man kunde göra mer inom företaget. Eftersom de dåvarande projektledarna verkade ha händerna fulla tog Himmi sig friheten att föreslå om de skulle behöva lite hjälp på kontoret, och det fick de. "Jag avslutade den dåvarande anläggningen och gick sedan vidare till att hjälpa anläggningarna genom att göra mer eller mindre samma pappersarbete på distans som tidigare: dokumentation, rapportering, RAMS-filer och översättning", säger Himmi, som är glad över den interna möjligheten till en ny arbetsbeskrivning. Hon tackar också sin arbetsgivare för att det, förutom rollförändringen, var det lätt att ordna ett distansarbetskontor, ergonomi och bra verktyg i Hervanta.  

En kultur som fungerar

När Himmi började på Suvic var det ett litet företag med cirka 10 anställda, och hon minns hur man i början registrerade timmarna i Excel: "Det har blivit en hel del fler system sedan dess, eftersom antalet anställda har mångdubblats under åren." Även om organisationen har vuxit och mognat har grundtanken bakom företagskulturen inte förändrats. Enligt Himmi har Suvic lyckats skapa en anda där vem som helst kan ringa vem som helst. "Vi behöver inte hoppa över hierarkiska staket eller göra trolleritrick för att nå någon på linjen, men cheferna kan och ska störas om de behöver", understryker Himmi. 

Enligt Himmi är Suvics medarbetare i genomsnitt pratsamma, unga ("eller ungdomliga"), humoristiska och nyfikna. Hon skulle nog inte rekommendera Suvic som arbetsplats för någon som har fastnat i gamla hjulspår och som vill arbeta inom fasta ramar, eftersom branschen är i ständig förändring. Men man kan passa in som man är, och nya människor tas alltid väl emot i teamet: "Jag har tyckt att det är särskilt skön att handleda nya medarbetare, eftersom det är trevligt att arbeta med de nya projektingenjörerna under deras första uppdrag tillsammans för att se till att de kommer in i projekten.  

Välbefinnande på jobber är en prioritet

Suvic har en mångfacetterad strategi för att ta hand om sina anställda och deras välbefinnande. Himmi vill särskilt lyfta fram den omfattande företagshälsovårdsförsäkringen, som erbjuder omfattande företagshälsovårdstjänster och även täcker skador och olyckor på fritiden: "Jag uppskattar verkligen att denna förmån har bibehållits, även om modellen verkligen är dyr för en växande organisation." 

Som en annan exceptionellt bra fördel lyfter Himmi fram Suvic Oy:s modell, där restiden i regel betraktas som antingen arbetstid eller flextid, lite beroende på jobbet, trots att restiden i princip inte är arbetstid enligt arbetstidslagen. "Skillnaden mot den lagstadgade modellen, där arbetstid är personlig tid, är stor. Vi håller den totala arbetstiden rimlig och återhämtningen är också annorlunda för personer som kör mycket mellan olika arbetsplatser och som samlar på sig många resdagar under ett år", sammanfattar Himmi.

Vem

Namn: Himmi Korhonen  
Började arbeta på Suvic: maj 2019  
Titel: Projektingenjör 
Utbildning: Ingenjör inom energiteknik 

Elektroniikkatie 4
90590 Oulu, Finland
+358 20 741 8840

Fakturering

Skicka helst fakturor till vårt företag som e-fakturor. Fakturan ska åtföljas av arbetsplatsens nummer och littera. Fakturorna ska adresseras separat till varje arbetsplats.

Suvic Oy

Vi tillämpar omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster.

Nätfaktureringsadress: 003728198741
Nätfaktureringsoperatör: 003721291126 (Maventa)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suvic AB

Nätfaktureringsadress: 5594260944
Nätfaktureringsoperatör: Apix Messaging (APIXSE)
E-postfakturor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.