Planering

Vi genomför byggplanering av vindparker med olika fundamentmetoder. Hos oss är byggplaneringsarbetet en integrerad del av det interna projektarbetet. Vår specialkompetens bygger på utbildning, erfarenhet och innovativa lösningar. Vi kan bl.a. planera och erbjuda särskilda fundamentlösningar för olika objekt. Det innebär exempelvis i fråga om vindparker att vi kan erbjuda flera beprövade alternativ i stället för en kompromisslösning då det ger kunden ekonomiska besparingar eller möjliggör ett mindre riskfyllt alternativ.

Även om vi också är entreprenör, har vi inte glömt vikten av fortlöpande produktutveckling. Som ett bra exempel på detta har vi utvecklat fundament med bergförankring, vilket minimerar koldioxidutsläppen då antalet tunga fordon som behöver köra på byggplatsen och mängden behövlig betongmassa minskar.

Planering

  • Planering av fundament i Norden
  • Fundament med bergförankring
  • Gravitiationsfundament
  • Produktutveckling