Byggnation

Vi samarbetar med inhemska och internationella företag i byggandet av framtidens energi. Vi uppför vindkraftverk täckande såsom totalentreprenader, vilket innebär att alla ärenden sköts centraliserat via oss. I vissa av våra vindparksobjekt har vi även genomfört mer begränsade helheter, såsom planering och uppförande av fundament.

Totalentreprenad, innehåller:

  • Planering (elplanering, infrastrukturplanering och planering av fundament)
  • Elstation + transformator
  • Elkabling med kopplingar
  • Jordbyggnadsarbeten med alla arbetsskeden (grävning, fyllnad och sprängning)
  • Uppförande av fundament (formbygge, armering och betonggjutning)

Uppförande av fundament:

  • Planering av fundament
  • Uppförande av fundament (formbygge, armering och betonggjutning)