Vindkraft

Suvic är ett byggföretag som specialiserat sig på energibyggande – särskilt på vindkraft – och som tar fram ny innovativ praxis via planering, byggnation och projektledning. Vi betjänar kunderna öppet och transparent och erbjuder smarta dellösningar för varje projekt.

Hos oss är byggplaneringsarbetet en integrerad del av det interna projektarbetet. Vår specialkompetens bygger på utbildning, erfarenhet och innovativa lösningar. Vi kan bl.a. planera och erbjuda särskilda fundamentlösningar för olika objekt. Det innebär exempelvis i fråga om vindparker att vi kan erbjuda flera beprövade alternativ i stället för en kompromisslösning då det ger kunden ekonomiska besparingar eller möjliggör ett mindre riskfyllt alternativ.

Vi anser att god planering och en nära dialog med kunden förebygger eventuella överraskande tilläggskostnader i projektets senare skeden. Man kunde säga att vi vill lösa kundens problem redan innan de uppstår – en egenskap som kunderna brukar värdesätta.