Vi är nu medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindernergi är en svenskbaserad intresseorganisation för vindkraftsbranschen. Organisationens mål är att vara med och lägga grunden för en hållbar energiproduktion. Det vill Svensk Vindenergi göra genom att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden och diskutera vindkraftens fördelar i Sverige.

”Svensk Vindenergs medlemskap underlättar kontakten med olika organisationer. Det kommer att ge ett betydande bidrag till expansionen av Suvics verksamhet till Sverige”, säger Sami Ehrnsten, Business Manager för den svenska regionen.