Tero Näppä har anställts av Suvic som arbetsledare

Tero Näppä, som tog examen i byggarbetsledning, har anställts av Suvic som arbetsledare. Tero har arbetat tidigare somrar med infrastrukturbyggande. Nu övervakar han bergankarets borrning och ankarinstallationer på Karhunnevankangas vindkraftpark i Pyhäjoki. Någon gång i framtiden planerar Tero att bli platschef när han får mer erfarenhet och expertis inom området.

För ett år sedan på sommaren planerade Tero att söka jobb på Suvic men hamnade inte vid den tiden. Men runt jul fick Suvics annons på sidan av en taxi Teros uppmärksamhet, och han bestämde sig för att söka jobb, varifrån Tero några månader senare började arbeta i Pyhäjoki. Tero beskriver arbetsatmosfären som avslappnad och medarbetarna trevliga, särskilt teamet på byggplatsen Karhunevankangas. ”Trevlig sommar”, önskar Tero i slutet av intervjun.