Suvic Oy har påbörjat byggandet av fundementen för vindkraftsparkerna Isokangas och Palokangas

5 fundament kommer att byggas för Isokangas vindkraftpark och 12 fundament kommer att byggas för Palokangas vindkraftpark, varav 16 fundament kommer att implementeras som bergankarfundament och en som gravitationsfundament. Sprängningsarbetet för bergankarfundamenten har påbörjats vecka 13. Grundarbetet ska vara klart under hösten 2023 och Nordex kraftverksinstallation påbörjas i början av 2024.

Beställare till projektet är Exilion Tuuli, som investerar i förnybar energi och ägs av Elo, Statens Pensionsfond och Veritas. Totalt kommer 17 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 100 MW att byggas i vindparkerna Isokangas och Palokangas.

Kraftverken som levereras av Nordex har en effekt på 5,9 MW och en total höjd på cirka 240 meter. Den beräknade årliga produktionen av vindkraftsanläggningen kommer att vara cirka 320 000 MWh.

”Vi är verkligen glada över att kunna genomföra ett projekt tillsammans med Exelion Tuuli Ky. Jag är nöjd med hur projektet har kommit igång”, säger Suvics byggchef Sami Sainio.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är Fortum Pjelax-Böle-Kristinestad Norr vindpark (Närpiö, Kristinestad) och Valrea Kalistanneva vindpark (Kurikka), Matkussaari vindpark (Kurikka), Exilion Tuuli Isokangas-Palokangas vindparks (Ii), och CPC Finland Lakari solkraftvärk (Lakari).