Suvic medverkar i Fortums nya vindpark

Suvic har landat en betydande projektledningsentreprenad i Fortums nya vindpark Kalax i Närpes. Parken uppskattas uppnå en produktion på 90 megawatt (MW) och en årlig energiproduktion på över 300 gigawattimmar (GWh). Sammanlagt uppförs 21 kraftverk i parken.

Det är fråga om Fortums första vindparksprojekt i Finland. Avtalet om projektledningsentreprenaden omfattar i praktiken alla byggnadsarbeten i parken förutom turbinleveranser och turbininstallationer. Entreprenaden omfattar således bl.a. schaktning, grunder och övrig infrastruktur.

”Vi har utvecklat projektet i samarbete med Fortum för att delta i premiesystemet för förnybar energi. Målet var att skapa en konkurrenskraftig helhet och det lyckades vi med. Det är en glädje för oss att få vara med och bygga upp en utsläppsfri elproduktion”, konstaterar VD Juha Tikkakoski med anledning av nyheten.

Arbetet inleds i början av sommaren 2019 och för Suvics del slutförs de sista arbetena i april 2020. Vindkraftparken uppskattas stå färdig senast i början av 2021.

Läs Fortums investeringsnyhet här (på engelska): https://www.fortum.com/media/2019/05/fortum-build-its-first-finnish-large-scale-wind-park-narpes)

NÄRMARE UPPGIFTER OCH INTERVJUER:
Suvic Oy
CEO
Juha Tikkakoski
jti@suvic.fi
+358 40 519 5654
www.suvic.fi