Suvic kommer att utföra fundament- och kablearbetet för vindkraftsparken Lakiakangas 3

Suvic Oy är involverat i att bygga mer vindkraft i Österbotten under Lakiakangas 3-projektet.

För Suvic Oy omfattar Lakiakangas 3-projektet utformningen av vindkraftsfundament och det intranätet med deras implementeringar. Vindkraftparken kommer att bestå av 20 4,3 MW vindkraftverk med en total kapacitet på 86 MW. Fundamentarbetet börjar i september 2020 och för Suvic kommer projektet att slutföras i april 2021. I Lakiakangas finns redan två vindkraftsparker i produktion, Lakiakangas 1 och Lakiakangas 2, med totalt 14 vindkraftverk.

Den kunden är Helen i samarbete med projektutvecklaren CPC Finland. ”Vi är glada över att börja samarbeta med Helen och CPC Finland. Med detta projekt bekräftar Helens 2035-mål om koldioxidneutral energiproduktion”, säger Juha Tikkakoski, VD för Suvic Oy.

Bergankringsfundamentmetoden som utvecklats av Suvic Oy kan användas i detta projekt, vilket effektivt minimerar CO2 utsläppen. Lösningen minskar mängden armeringsstål och betong som krävs för fundamentet, vilket minskar den tunga trafiken på plats och arbetskraftskostnaderna.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar

Suvic Oy
Ville Vesanen, försäljningchef
vve@suvic.fi
+358 44 328 9928
www.suvic.fi