Suvic kommer att bygga grunden för luft-till-vatten-värmepumpanläggningen i Vermo, Esbo

En luft-till-vatten-värmepumpanläggning på 1 MW, dvs. en IVLP-anläggning, kommer att byggas i Vermo, Esbo, på området för ett befintligt fjärrvärmeverk. Suvic kommer att genomföra projektledningen under anläggnings- och grundarbetet, som förväntas vara klart i slutet av januari. Detta är ett pilotprojekt inom fjärrvärmeproduktion, där funktionaliteten hos ny teknik studeras. Vermo IVLP är en del av Esbo Clean Heat-planen, som syftar till att sluta använda kol helt 2025.

”Projektet började snabbt med kort varsel, men är också mycket bra när det gäller andra projekt. Det är ett nöje att fortsätta samarbeta med Fortum för ett mer koldioxidneutralt samhälle ”, säger Juha Tikkakoski, VD.

Du kan läsa mer om Esbo Clean Heat-planen på engelska: www.espoocleanheat.com