Suvic kommer att bygga 33 stiftelser för vindkraftsprojektet Karhunnevankangas

Suvic har vunnit grundprojektet för vindkraftsparken Karhunnevankangas som ska byggas i Pyhäjoki. Infrastrukturkonstruktionen i parken har redan börjat sommaren 2020 och byggandet av stiftelserna börjar i slutet av april. Kontraktet innehåller 33 stiftelser, varav 23 kommer att implementeras som bergankringsfundament och 10 som gravitation och påelfundament.

Kraftverken som ska byggas har en navhöjd på 159 meter och vingen sveper maximalt 240 meter. Dessa anläggningar har en nominell kapacitet på 5,7 MW, med en total kapacitet på 188 MW. Majoriteten av den årliga elproduktionen köps av UPM Kymmene Corporation genom kraftköpsavtalet (PPA).

 ”Vi är glada över att inleda samarbete med wpd Finland om Karhunnevankangas. I det här projektet kan vi använda vår speciella styrka inom bergankringsfundamentkonstruktion”, säger VD Ville Vesanen.

Suvic fokuserar på morgondagens energi

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är OX2 Metsälamminkangas vindpark (Vaala) och Puutikankangas vindpark, och CPC Finland Lakiakangas vindpark (Isojoki).