Suvic inledde en certifieringsprocess

Suvic Oy har inlett en certifieringsprocess för ansökan om certifiering enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007. Auditeringen genomförs av en av världens ledande certifieringsinstitut och leverantör av ackrediterade certifieringstjänster DNV GL.

”Även om vi sköter saker och ting korrekt, är certifiering som utförs av en tredje part ett enkelt sätt att visa för våra intressegrupper – både kunder och samarbetspartner, att så faktiskt är fallet och att våra processer till alla delar är i skick. Certifieringen berättar också om vår vilja att hela tiden utvecklas och att verka ekologiskt”, motiverar verkställande direktör Juha Tikkakoski inledandet av processen.

Förhandsauditering har redan gjorts och den egentliga auditeringen kommer att genomföras i slutet av augusti.