Suvic har underskift ett kontrakt för byggandet av solkraftverk på 32 MW i Lakari

Under 2022 utvecklade vi Solar+ solenergikonstruktionskonceptet, tack vare vilket vi nu kommer att kunna bygga vår första solkraftverk våren 2023 och utöka vår verksamhet inom konstruktion av förnybar energi.

Lakaris solenergiområde ligger nära Rauma i Satakunta och har en maximal produktion på 32 MW. Det är för närvarande den största solkraftverk i Finland, vars produktion beräknas uppgå till cirka 32 000 MWh per år. Den täcker en yta på cirka 40 hektar och förväntas vara i produktion i början av 2024. Kunden till Lakaris solkraftvärk är CPC Finland Oy.

”Vi är glada över vårt nya territoriella förvärv, som vi gör i samarbete med CPC Finland Oy. Det ambitiösa målet med det skalbara och innovativa Solar+-konceptet är att erbjuda sina kunder den mest kostnadseffektiva solkraftverk på marknaden med världens teknik av högsta kvalitet. Nu får vi implementera detta solenergikonstruktionskoncept i praktiken, säger Suvic Oy:s affärschef Jari Koppelo.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är Fortum Pjelax-Böle-Kristinestad Norr vindpark (Närpiö, Kristinestad) och Valrea Kalistanneva vindpark (Kurikka), Matkussaari vindpark (Kurikka), Exilion Tuuli Isokangas-Palokangas vindparks (Ii) och CPC Finland Lakari solkraftvärk (Lakari).