Suvic har börjat bygga infrastruktur för vindkraftsparken Puskakorpi i Pyhäjoki

En vindkraftspark med 16 kraftverk är under uppbyggnad för Foresight Group i Puskakorpi, Pyhäjoki. Suvic började bygga ett nyckelfärdigt projekt i maj, som omfattar alla infrastrukturarbeten. Infrastrukturarbeten omfattar fundament, hårdplåtar, fixering av befintliga vägar och byggande av nya vägar, kabling av det interna nätet, telekommunikationsnät, transformatorstation och en underjordisk 110 kV överföringsledning.

Kraftverken är 161 meter höga och har en total höjd på 250 meter. Kapaciteten för ett kraftverk är 5,5 MW, vilket innebär att parkens totala kapacitet är 88 MW. Den el som genereras av parken motsvarar cirka 55 000 finländska hushålls förbrukning.

”Det är fantastiskt att inleda samarbete med Foresight Group om Puskakorpi-projektet, där vi genomför hela infrastrukturkonstruktionen från början till slut i rollen som huvudentreprenör”, säger VD Ville Vesanen.

Suvic fokuserar på morgondagens energi

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är OX2 Metsälamminkangas vindpark (Vaala), Puutikankangas vindpark (Sievi), Merkkikallio vindfarm (Vaasa), wpd Finland Karhunnevankangas vindpark (Pyhäjoki), och CPC Finland Lakiakangas vindpark (Isojoki).