Suvic förnyade sitt varumärke

Suvic Oy förnyade sitt varumärke i årsskiftet 2018–2019 i syfte att tydligaregöra sitt servicelöfte och att ge företaget en ny visuell framtoning. Arbetet med att förtydliga företagets varumärke gjordes i samarbete med Brandstein.

Företagets varumärke berättar om att arbetet görs med hjärtat och färgskalan innehåller även en gnutta torkad betong.

”Vi hittade den samarbetspartner vi ville ha och var snabbt på samma våglängd om varumärkets budskap. Processen innebar också en positiv omruskning, då vi kunde betrakta vår verksamhet med en utomståendes ögon”, kommenterar Suvics verkställande direktör Juha Tikkakoski

Samarbetet var angenämt också för Brandsteins Senior Brand Designer Tuomas Mujunen: ”Suvics varumärke har byggts tillsammans med företagets engagerade ägare som har en gemensam vision. Deras tro på sitt eget kunnande skapade en utmärkt grund för att förtydliga och klargöra Suvics varumärke. Under de gemensamma workshopparna kunde deras varumärke sammanställas till sloganen ”Fokus på morgondagens energi”, vilket även har anslutits som en del av företagets nya logotyp.”