Suvic bygger grunden och det interna nätet för Lappfjärds vindkraftpark

Suvic har påbörjat byggandet av grunden och interna nätarbeten för Lappfjärds vindkraftpark i oktober 2021. Beställare i projektet är CPC Finland, med vilken grund- och interna nätprojektet också har genomförts tidigare.

Totalt kommer det att byggas 31 fundament i området, varav upp till 29 kan göras som bergankarfundament. Att konvertera gravitationsfundament till bergankarfundament kommer att spara totalt mer än 1,6 miljoner kilo armeringsstål och 10 000 kubikmeter betong i dessa 29 fundament.

”Vi har tidigare byggade Lakiakangas 3 vindkraftpark med CPC, och att fortsätta med det här projektet är jättebra”, säger Ville Vesanen, VD.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är OX2 Puutikankangas vindpark (Sievi), Merkkikallio vindfarm (Vaasa), wpd Finland Karhunnevankangas vindpark (Pyhäjoki), Nuolivaara wind farm (Kemijärvi), Foresight Group Puskakorpi vindpark (Pyhäjoki) och CPC Finland Lappfjärd vindpark (Kristiinankaupunki).