Suvic anställde Jarmo Rajamäki som byggnadsarbetare

Sent i höstas stärkte Suvic sina led genom att anställa Jarmo Rajamäki som byggnadsarbetare. Ursprungligen kom Jarmo att arbeta med Kalax-projektet genom ett bemanningsföretag, varefter han flyttade till byggarbetsplatsen Paskooharju för att fortsätta i samma jobb. Efter att ha arbetat ett år som tillfällig arbetare anställdes han som fast anställd för Suvic.

”Arbetsmiljö här är bra och Suvic tar hand om sina anställda”, säger Jarmo.