Fokus på morgondagens energi

Suvic är ett byggföretag som har specialiserat sig på energibyggande – särskilt på vindparker och projektledning. Dessutom erbjuder företaget entreprenadstjänster för annat energi- och industribyggande. Till tjänsterna hör också konsultering, planering och budgetering av byggprojekt.

Tjänster

Vi tar fram ny innovativ praxis för energibyggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Vi betjänar kunderna öppet och transparent och erbjuder smarta dellösningar för varje projekt. Vi har lång erfarenhet av både stora internationella projekt och småskaliga inhemska uppdrag. Vi kan ordna både totalentreprenader och mindre delhelheter.

Kontakt

Kontakt

Suvics ledningssystem är nu ISO-certifierat

november 6, 2019

Certifieringsprocessen färdigställdes framgångsrikt den 17 oktober 2019, då Suvics ledningssystem beviljades det internationella ISO-certifikatet. Detta innebär alltså att Suvic Oy […]

Suvic medverkar i Fortums nya vindpark

maj 29, 2019

Suvic har landat en betydande projektledningsentreprenad i Fortums nya vindpark Kalax i Närpes. Parken uppskattas uppnå en produktion på 90 […]

Rekryteringsomgången gav resultat

maj 13, 2019

Vår öppna rekryteringsomgång var framgångsrik. Vi fick många utmärkta ansökningar – tack till alla sökanden. Som nya arbetstagare hos oss […]