Fokus på morgondagens energi

Suvic är ett byggföretag som har specialiserat sig på energibyggande – särskilt på vindparker och projektledning. Dessutom erbjuder företaget entreprenadstjänster för annat energi- och industribyggande. Till tjänsterna hör också planering och budgetering av byggprojekt.

Tjänster

Vi tar fram ny innovativ praxis för energibyggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Vi betjänar kunderna öppet och transparent och erbjuder smarta dellösningar för varje projekt. Vi har lång erfarenhet av både stora internationella projekt och småskaliga inhemska uppdrag. Vi kan ordna både totalentreprenader och mindre delhelheter.

Vindkraft

 

Byggnation
Planering

Byggaffärs-
verksamhet

Totalentreprenad
Byggprojektledning

Kontakt

Kontakt

Alla fundament har gjutits i Viiattis vindkraftsparker Kalistanneva och Matkussaari

januari 12, 2023

Byggandet av två intilliggande vindkraftsprojekt har påbörjats med trädröjning och markarbeten i april 2022.

Vi är nu medlem i Svensk Vindenergi

juli 21, 2022

Medlemskapet är det första steget i expansionen av verksamheten till den svenska marknaden 

7 kraftverk kommer att byggas i Torvenkylä vindkraftpark

januari 31, 2022

Suvic har startade om bygga infrastrukturen, fundamenten och höjderna för 7 kraftverk vid Torvenkylä vindkraftpark.