Simo Sarvisuo vindkraftparken är redo och överlämnas

Sarvisuo-projektet startade i maj 2020 och överlämnades till klienten i slutet av oktober 2020. Kraftverken som ska installeras är de näst högsta i Finland, 240 m, och de genererar mer än 5 000 GWh (0,5 TWh) el per år. Detta motsvarar cirka 8% av den nuvarande finska vindkraftproduktionen.

Den ursprungliga planen för Sarvisuo var 8 gravitationsfundament och 19 bergankringsfundament till Sarvisuo. När arbetet utvecklades ändrades 6 fundament till bergankringsfundament efter att berget befanns vara högre än förväntat, dessutom designades 4 fundament med förlängningssektionen som bergankringsfundament. Så småningom byggdes två gravitationsfundament i Sarvisuo. Dessa förändringar minskade koldioxidutsläppen med cirka 40 000 kg, medan byggmaterial minskade 4 800 kubikmeter betong och 670 000 kg armeringsjärn.

Det som är speciellt med projektet är att den övre ytan i alla fundament är byggd på samma nivå som lyftfält, vilket gav sin egen utmaning för design och implementering.

Utmaningen för projektet var att samordna scheman med andra platsverksamhet för att grundarbetet skulle gå smidigt med anläggning och kabeldragning. I Sarvisuo orsakade förändringarna i bergets kvalitet, med ett litet område, en hel del överraskningar och extra arbete, men trots det fick vi projektet slutfört före slutet av 2020”, säger Esko Erkkilä, ansvarig platschef på Sarvisuo.