Snabb tillväxt

Suvic verkar i hela Finland. Tillväxtmöjligheter söks förutom i Finland även aktivt på den nordiska marknaden och annanstans i Europa.
Trots sin unga ålder innehåller företagets kompetensportfölj gedigen kunskap om energibyggande: företagets har t.ex. redan skaffat sig över 20 års erfarenhet enbart om vindkraft. Vi har erfarenhet av byggplanering, elnät, budgetering, materialköp och upphandling samt byggaffärsverksamhet.

Suvic är med och bygger en vindpark bestående av två objekt, varav den ena är belägen i Långmossa och den andra i Ribäcken. För Suvics del omfattar projektet byggandet av vindparkens infrastruktur som utgörs av tolv vindkraftverk med en totaleffekt på 52,5 MW. Suvic ansvarar för totalentreprenaden, dvs. för hela vindparkens infrastruktur, vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, fundament, elnät, datanät och elstation. Det är således fråga om en omfattande helhet. Vi är nöjda med samarbetsmodellen och vi litar på Suvics yrkesskicklighet då det gäller att få arbetena gjorda såsom planerat.”

Pasi Tammivaara,
projektdirektör, OX2

I Stensvik kommer det fram till år 2020 att byggas ett nytt biovärmeverk för vilket målet är att ersätta den gamla kolvärmepannan i Suomenoja. Byggandet av verket är ett betydande steg mot en mer koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo. Det nya värmeverket kommer att vara beläget på Stensviks nuvarande värmeverksområde, där man redan nu producerar fjärrvärme med två träpelletspannor. Suvic är projektledningsentreprenör för projektet. Vi utvecklar tillsammans verket till ett koncept som även kan användas vid andra motsvarande objekt.”

Olli Heinonen,
projektchef, Fortum Power and Heat Oy