Projekt

Suvic kommer att sköta schaktning, fundament och intern kabling i vindparken som uppförs i Vaala i norra Österbotten. Det är fråga om Finlands tredje största vindpark och den omfattar 24 kraftverk. Arbetena inleds för Suvic del i Vaala i april 2020 och arbetet kommer i huvudsak att färdigställas under våren 2021.

OX2
Metsälamminkangas
vindpark, Vaala, Finland (2021)

Suvic ansvarar för planeringen och byggandet av fundamenten för Finlands näst högsta vindkraft. Vindparken är belägen i Sarvisuo-området i Simo i Sydvästra Lappland. Det kommer sammanlagt att byggas 27 vindkraftverk i vindparken. För Suvics del inleds arbetet i maj 2020 och det kommer i huvudsak att färdigställas före utgången av 2020.

TuuliWatti
Sarvisuo vindpark
Simo, Finland (2020)

Avtalet om projektledningsentreprenaden omfattar i praktiken alla byggnadsarbeten i parken förutom turbinleveranser och turbininstallationer. Entreprenaden omfattar således bl.a. schaktning, grunder och övrig infrastruktur.

Fortum
Kalax vindpark
Närpes, Finland (2020)

I Stensvik uppförs ett nytt biovärmeverk fram till 2020, som kommer att vara belägen på samma ställe där man redan nu producerar fjärrvärme med två träpelletspannor. Vi sköter projektledningen för projektet.

Fortum
Stenviks biovärmeverk
Esbo, Finland (2020)

Vi är med och bygger en vindpark med 12 vindkraftverk och en totaleffekt på 52,5 MW bestående av två objekt, varav den ena är belägen i Långmossen och den andra i Ribäcken. Vi ansvarar för totalentreprenaden, dvs. för hela vindparkens infrastruktur, vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, fundament, elnät, datanät och elstation.

OX2
Långmossa-Ribäcken Vindpark
Malax, Finland (2019)

Suvic planerar fundament med bergförankring för 53 turbiner som ska placeras i området Hästkullen som en del av Nordex projekt ”Nysäter” i Västernorrlands län. Planeringsarbetet inleds genast och planeringen av fundamenten kommer för Suvics del att färdigställas under vårens lopp.

Nordex
Hästkullen vindpark
Nysäter Sweden
(2019)

Vi genomförde en entreprenad omfattande fundamentet till ett vindkraftverk i objektet 2017.

Enercon
Koskenkylä
Karleby, Finland
(2017)

Vi genomförde en entreprenad omfattande fundamentet till ett vindkraftverk i objektet 2017.

Enercon
Korpiranta-Jouttikallio
Lappo, Finland
(2017)

Vi byggde en vindpark med ett vindkraftverk vid objektet med ett totalentreprenadsavtal.

Huikku Tuulivoima Oy
Björnön T4
Kristinestad, Finland
(2017)