Olli Varis har anställts som chef för Suvic

Olli Varis, civilingenjör och en framtida civilingenjör inom industriteknik har en ledning anställts som chef för Suvic. Olli har börjat i maj 2021 vid vindkraftsparken Puutikankangas som en förman för grundarbeten. Olli har tidigare erfarenhet av att bygga flerbostadshus och bygga affärslokaler, varefter det har varit trevligt att fortsätta med vindkraftverkens fundament.

Olli hamnade med Suvic genom ett rekryteringsföretag, även om företaget fortfarande var okänt för honom då. Diskussioner via LinkedIn inspirerade honom att ansöka om ett jobb. ”Mottagandet har varit bra och arbetet har uppfyllt förväntningarna. Stämningen och arbetssättet är fräscht och affärsidén och värdena jag läser på webbplatsen motsvarar bra att göra bra”, säger Olli och fortsätter: ”Att bygga är kul”!