Nytt planeringsavtal till Sverige

Nordex beställer planering av fundament med bergförankring för 53 turbiner

Suvic planerar fundament med bergförankring för 53 turbiner som ska placeras i området Hästkullen som en del av Nordex projekt ”Nysäter” i Västernorrlands län. Hästkullen omfattar totalt 73 turbiner, vilket innebär att Suvic får planera en betydande del av lösningarna. Nordex vindpark Nysäter kommer att ha sammanlagt 114 turbiner och en effekt på 475 MW.

”Vi lyckades övertyga en stor aktör om att våra lösningar är kostnadseffektiva och välfungerande. Området vid Nysäter är topografiskt mycket varierande och vår fundamentmodell med bergförankring är ett naturligt val för området”, beskriver Suvics planeringschef Jaakko Noorkniivilä byggplatsen.

Verkställande direktör Juha Tikkakoski gläder sig över planeringsbeställningen: ”Planeringsavtalet är ett stort steg för oss, eftersom vi nu fått in en fot i Sverige. Vi får samarbeta med ett stort företag – projektet är betydande mätt med vilken måttstock som helst och för Nordex är det deras största EPC-projekt.”

Planeringsarbetet inleds genast och planeringen av fundamenten kommer för Suvics del att färdigställas under vårens lopp.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR:
Suvic Oy
Verkställande direktör
Juha Tikkakoski
jti@suvic.fi
+358 40 519 5654
www.suvic.fi