Miljö och ansvar

Verksamhetsidé

Hörnstenarna i vår HSE-politik är arbetarskydd och miljömålen. I vår verksamhet strävar vi efter att främja arbetsförmåga och en hållbar utveckling, nya innovationer och kontinuerliga förbättringar. Iakttagandet av gällande lagar och bestämmelser är endast ett minimikrav och vårt mål är att fungera ännu bättre än vad som krävs i bestämmelser och anvisningar.

Vår HSE-politik stöder en trygg, sund och väl ledd arbetsmiljö, och förutsätter att alla tillägnar sig HSE-kulturens goda förfaranden och följer avtalade regler och anvisningar i sitt dagliga arbete. Vår politik utmanar oss att planera hållbara lösningar, innovationer och tjänster som en del av en hållbar utveckling.

Gemensamma spelregler

Handboken Code of Conduct innehåller de samlade riktlinjer, enligt vilka Suvics värderingar genomförs varje dag. Hela företaget och alla anställda har förbundit sig att följa de riktlinjer och förfaranden som beskrivs i handboken. Vi förutsätter också att våra samarbetspartners fungerar ansvarsfullt. Vi följer efterlevnaden av anvisningarna som en del av våra kontinuerliga förbättringar. Tillsammans gör vi verklighet av Suvics förhållningsregler. Ansvarsfulla förfaranden börjar från oss!

Ladda ner: Suvic Code of Conduct for Suppliers

Gemensamma spelregler

Handboken Code of Conduct innehåller de samlade riktlinjer, enligt vilka Suvics värderingar genomförs varje dag. Hela företaget och alla anställda har förbundit sig att följa de riktlinjer och förfaranden som beskrivs i handboken. Vi förutsätter också att våra samarbetspartners fungerar ansvarsfullt. Vi följer efterlevnaden av anvisningarna som en del av våra kontinuerliga förbättringar. Tillsammans gör vi verklighet av Suvics förhållningsregler. Ansvarsfulla förfaranden börjar från oss!

Ladda ner: Suvic Code of Conduct for Suppliers

Vårt mål är att minska utsläppen

Även om vi är entreprenör, har vi inte glömt vikten av fortlöpande produktutveckling. Som ett bra exempel på detta har vi utvecklat fundament med bergförankring, vilket minimerar koldioxidutsläppen då mängden behövlig betongmassa minskar och därigenom antalet tunga fordon som behöver köra in på byggplatsen.

Vårt mål är att för egen del påskynda utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle och med den här metoden som vi utvecklat kan vi stöda uppnåendet av målet som en del av vindkraftsbyggandet.”

Jaakko Norrkniivilä,
planeringschef

Suvics ledningssystem är ISO-certifierat

Suvic Oy fyller kraven i ledningssystemstandarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Utvärderingen gjordes av ett av världens ledande certifieringsinstitut som tillhandahåller certifieringstjänster, DNV.

Ett kvalitetscertifikat som beviljats av en tillförlitlig tredje part berättar för våra kunder om att företagets processer uppfyller de krav som ställs på dem. Å andra sidan är certifieringen också ett bevis på att verksamheten systematiskt förbättras och den fungerar som ett kvalitetsverktyg inom organisationen. I Suvic betraktas ledningssystemet inte enbart som ett verktyg för att hålla nuvarande standard, utan framför allt som ett verktyg för att hantera förändring och kontinuerliga förbättringar.

Allt som allt är certifieringen ett klart bevis på att företaget gör mycket mer än enbart följer den obligatoriska regleringen. Suvic har valt en övergripande approach och således har kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsärendena tagits in i ett och samma system. Redan i samband med den preliminära kvalitetsrevisionen behandlades exempelvis miljö- och ansvarsfullhetsärenden genomgående tillsammans med auditören.

 

Läs mer

Suvics ledningssystem är ISO-certifierat

Suvic Oy fyller kraven i ledningssystemstandarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Utvärderingen gjordes av ett av världens ledande certifieringsinstitut som tillhandahåller certifieringstjänster, DNV.

Ett kvalitetscertifikat som beviljats av en tillförlitlig tredje part berättar för våra kunder om att företagets processer uppfyller de krav som ställs på dem. Å andra sidan är certifieringen också ett bevis på att verksamheten systematiskt förbättras och den fungerar som ett kvalitetsverktyg inom organisationen. I Suvic betraktas ledningssystemet inte enbart som ett verktyg för att hålla nuvarande standard, utan framför allt som ett verktyg för att hantera förändring och kontinuerliga förbättringar.

Allt som allt är certifieringen ett klart bevis på att företaget gör mycket mer än enbart följer den obligatoriska regleringen. Suvic har valt en övergripande approach och således har kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsärendena tagits in i ett och samma system. Redan i samband med den preliminära kvalitetsrevisionen behandlades exempelvis miljö- och ansvarsfullhetsärenden genomgående tillsammans med auditören.

 

Läs mer