Melina Palosaari har anställts av Suvic som projektingenjör

Melina Palosaari, som tog en kandidatexamen i byggarbetsledning, anställdes av Suvic under våren som projektingenjör. Innan Suvic hade Melina erfarenhet inom byggbranschen när det gäller husbyggnad. Hon slutade med att söka jobbet genom en tidigare klasskamrat från yrkeshögskolan som också arbetar på Suvic. Melina säger att det bästa har varit att arbeta med nya saker och utmana sig själv inom ett nytt område.

Melina jobbar främst på Uleåborgskontoret och säger att det i början var intressant att börja ett nytt jobb, när det var tyst på kontoret var de flesta på distans. Senare på sommaren var det trevligt att äntligen få träffa arbetskamrater ansikte mot ansikte. Han säger också att arbetsatmosfären har varit bra. När det gäller framtidsplaner vill Melina lära sig mer, utvecklas i sitt arbete och gå vidare i karriären.