Kontaktuppgifter

Jari Koppelo

Business Manager, Solkraft / Transformatorstationer
jko@suvic.fi
+358447346312

Sami Ehrnsten

Business Manager, Sverige
seh@suvic.fi
+358401697756

Jouko Haapakoski

Purchase Manager
jha@suvic.fi
+358408498850

Ville Kemppinen

CFO
vke@suvic.fi
+358401805841

 

 

Suvic Oy

Elektroniikkatie 14
90590 Uleåborg, Finland
+358 40 169 7756
info@suvic.fi
www.suvic.fi

Rovakatu 5 LT 3
96100 Rovaniemi, Finland

Kontakt

Kontakt

Faktureringsadresser

Företagsinformation

Namn: Suvic Oy
FO-nummer: 2819874-1

Nätfakturor
Vi ber att du i främsta hand skickar dina fakturor som nätfakturor.
Fakturan skall innehålla arbetsnummer samt littera och skall sker separat varje projekt.
Faktura ska tilldelas varje byggarbetsplats separat.
Vi tillämpar en omvänd avgift på moms vid käp av byggtjänster.

Nätfakturaadress
003728198741
Operatör Maventa (EDI code 003721291126)

E-postfakturor
Du kan också e-posta PDF-fakturor genom att följa dessa steg:

 • Fakturor i PDF kan skickas till: 28198741@scan.netvisor.fi. Fakturor skickas som e-postbilagor.
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande så länge varje faktura är en separat bilaga. Alla filer måste ha ett annat namn.
 • Fakturabilagor måste bifogas till samma PDF-fil som själva fakturan.
 • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 10Mb.
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument version 1.3 eller senare.
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
 • Dokumentet kan ha en maximal yttre dimension på 210 x 297 mm.
 • Tillåtna tecken i bilagans namn är vanliga tecken, a-z, A-Z, 0-9. Använd inte specialtecken för att namnge bilagor.
 • Förmedlar-ID vid sändning från banknätverk: DABAFIHH *

Pappersfakturor
Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt eller via e-post vi ber dig skicka pappersfakturor till:

Suvic Oy
28198741
PL 100
80020 Kollektor Scan

 • Serienummer 28198741 ska inkluderas i adressfältet för varje faktura för att identifiera fakturan som tillhör rätt företag. Om adressen bara finns i kuvertet kan mottagaren inte längre identifieras med serienumret efter skanning.
 • Använd den helst svarta texten på vitt papper: detta ger det tydligaste resultatet för fakturainformation.
 • Skicka bara fakturamaterialet till skanningsserviceadressen. Bulletins etc. bör skickas till vår affärsadress.
 • Använd inte häftklamrar i fakturor som skickas till skanningstjänsten.