Jukka Kallio anställdes av Suvic som teknisk chef

Sommaren 2021, Jukka Kallio, civilingenjör (Eng.) Inom konstruktion, anställdes av Suvic som teknisk chef. Innan han började hos Suvic har Jukka erfarenhet av designarbete, undervisning och enhets ledning. Han har också stor erfarenhet av vindkraftsbyggande. Det hade avtalats med Ville Ville några år tidigare att om eller när företagsbytet blev aktuellt skulle Jukka övergå till Suvic.

Enligt Jukka ser kunderna Suvic som ett professionellt företag där saker görs i tid och enligt överenskommelse. Slösad tid genom att diskutera oviktiga frågor och ansträngningar görs för att fortsätta utvecklas. Som en viktig punkt tar han med sig att lyssna på klienten utan en arrogant attityd och förmåga att verkligen lyssna och diskutera saker tillsammans för att uppnå bästa resultat.

Jukka beskriver arbetsatmosfären som utmärkt, särskilt när han arbetar ensam på Björneborgskontoret. Tydligen kan man arbeta i fred. Han planerar att bli den första medarbetaren som går i pension från Suvic. ”Rock rock”, säger Jukka i slutet av intervjun.