Inhemska Suvic Oy deltar i byggandet av en vindpart åt OX2

Byggarbetena börjar i slutet av november 2018 och kommer enligt planerna att färdigställas under hösten 2019

För Suvic Oy:s del innehåller projektet byggandet av infrastrukturen i vindparken som kommer att bestå av tolv vindkraftverk och ha en totaleffekt på 52,5 MW. Vindparken består av två objekt, varav den ena är belägen i Långmossa och den andra i Ribäcken. Byggherre för projektet är en den betydande svenska aktören OX2, som är marknadsledare på markbundna vindkraftverk i Norden.

Suvic ansvarar för totalentreprenaden, dvs. för hela vindparkens infrastruktur, vilket inkluderar jordbyggnadsarbeten, fundament, elnät, datanät och elstation. Det är således fråga om en omfattande helhet, vilket tillväxtföretaget gläder sig åt. ”Vi är tacksamma över det förtroende som OX2 visat genom att ge oss en möjlighet att visa vårt kunnande. Det är fråga om en verkligt betydande mellanetapp i vårt unga företags tillväxthistoria. Vi har arbetat målmedvetet i 1,5 år för att uppnå detta, men vårt mål är att fortsätta växa”, konstaterat Suvic Oy:s verkställande direktör Juha Tikkakoski.

Bergförankringarna som företaget självt producerar minskar koldioxidutsläppen.

Ett av särdragen med projektet är att man kan utnyttja fundamentmetoden med bergförankring som Suvic Oy utvecklat. Lösningen minskar i betydande grad mängden betong som behövs i fundamentet. Samtidigt kan koldioxidutsläppen minskas på ett exceptionellt sätt då andelen tunga fordon på byggplatsen och de behövliga betongmassorna minskar. Juha Tikkakoski från Suvic Oy gläder sig över att den nya metoden kan utnyttjas: ”Slutkunden har som mål att för egen del påskynda ett koldioxidneutralt samhälle och den här metoden som vi utvecklat stöder detta mål särskilt väl som en del av vindparksbyggandet.”

NÄRMARE UPPLYSNINGAR OCH BEGÄRAN OM INTERVJU:
Suvic Oy
Verkställande direktör
Juha Tikkakoski
jti@suvic.fi
+358 40 519 5654
www.suvic.fi