Infrastrukturbygget av vindkraftparkerna Pjelax-Böle och Kristinestad Norr fortskrider enligt plan

PJB-KRN

Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftsparkerna Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektets omfattning omfattar renovering av befintliga vägar och byggande av nya, byggande av hårda underlag och 56 fundament. I Suvic ingår även underjordiska kabelarbeten för det interna nätet och transmissionsledningen, samt infrastruktur och gjutningsarbeten för transformatorstationen. Genomförandet av projektet har startat från vindkraftsparken Pjelax-Böle i Närpiö. I vindkraftparken Kristinestad Norr i Kristiinankupunki stad har även anläggningsarbeten påbörjats och grundarbeten påbörjades hösten 2022 och kommer att pågå till våren 2023.

Kunden Fortum är redan bekant med Suvic från tidigare projekt. Infrastrukturmässigt ska vindkraftsparken stå färdig sommaren 2023, då turbinerna redan är på väg upp i Närpiö kommun. Parkens totala effekt är 380 MW och den årliga avkastningen har beräknats till cirka 1,1 TWh.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är Fortum Pjelax-Böle-Kristinestad Norr vindpark (Närpiö, Kristinestad) och Valrea Kalistanneva vindpark (Kurikka), Matkussaari vindpark (Kurikka).