Grundarbetet för Vermo luft-till-vatten-värmepumpanläggningen har avslutats

Projektet som startade i december i Vermo, Esbo, har slutförts. Suvic var huvudentreprenör i Fortums luft-till-vatten-värmepumpsprojekt. Tre staplade och armerade betongplattor för en luft-till-vatten-värmepump byggdes på platsen för ett fjärrvärmeverk i Vermo. Detta pilotprojekt studerar 1 MW-anläggningen för fjärrvärmeproduktion i utmanande klimatförhållanden. Baserat på resultaten av studien kan tekniken skalas upp för kommersiell produktion och användningen av kol i fjärrvärmeproduktion kan överges.

”Vi åkte till Espoo med kort varsel i slutet av december och planen var att slutföra projektet i slutet av januari. Men tack vare det goda bidraget från kunden slutfördes webbplatsen två veckor snabbare än planerat, utan att kompromissa med kvaliteten ”, säger Olli Niemelä, ansvarig arbetsförare.