Fundament för vindparken Paskoonharju 2 är redo

PJB-KRN

Suvics grundarbete vid vindkraftsparken Paskoonharju 2 i Teuva slutfördes i november 2020. Projektet omfattade design och konstruktion av 21 gravitationskrafter för vindkraftsparken. Fundamentarbetet för Suvic började byggas i maj 2020.

Paskoonharju har två tidigare vindkraftverk i produktion, som kom färdiga 2018. I den andra fasen kommer 21 nya kraftverk in i området, som kommer att tas i drift 2022. Kraftverken som ska installeras på fundamenten är 155 meter höga. Parkens totala kapacitet kommer att vara 124 MW och den beräknade årliga produktionen 400 000 MWh.

”Det snäva byggschemat medförde sina egna utmaningar för projektet. Under den mest trafikerade sommartid byggde vi upp till fyra stiftelser samtidigt. Bra samordning av arbetet är särskilt viktigt i dessa projekt och var mycket framgångsrikt i detta projekt. Naturligtvis tack också till de andra entreprenörerna på sajten”, säger Vesa Lehto, ansvarig webbplatschef.