Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att vi sköter byggprocessen så att kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Beställaren kan lita på att informationsutbytet är effektivt i alla skeden och att de gemensamma riktlinjerna och målen är klara för alla som deltar i projektet. Vi anser att detta förtydligar arbetsuppgifterna i projekt som projekt och möjliggör bättre projekthantering, kostnadseffektivitet och transparens – utan att förglömma en kortare genomloppstid.

  • Planering (elplanering, infrastrukturplanering och planering av fundament)
  • Elstation + transformator
  • Elkabling med kopplingar
  • Jordbyggnadsarbeten med alla arbetsskeden (grävning, fyllnad och sprängning)
  • Uppförande av fundament (formbygge, armering och betonggjutning)