Byggaffärsverksamhet

Suvic är ett byggföretag som specialiserat sig på energibyggande och som tar fram ny innovativ praxis via planering, byggnation och projektledning. Vi erbjuder entreprenadtjänster för energi- och industribyggande. Till tjänsterna hör också konsultering, planering och budgetering. Vi betjänar kunderna öppet och transparent och erbjuder smarta dellösningar för varje projekt.

Vår kompetensportfölj innehåller gedigen kunskap om energibyggande. Vi har erfarenhet av byggplanering, elnät, budgetering, materialköp och upphandling samt byggaffärsverksamhet.

Vi utmärker oss i främsta hand via vår specialkompetens och en transparent affärsstrategi. Hos oss får du projektlednings-, planerings- och entreprenadkunnande från ett och samma ställe. Vi är en samarbetspartner som bär ansvar genom hela processen. På så sätt kan du vara säker på att informationsutbytet är effektivt i alla skeden och att gemensamma riktlinjer och mål är klara för alla som deltar i projektet. Vi anser att detta förtydligar arbetsuppgifterna i projekt som projekt och möjliggör bättre projekthantering, kostnadseffektivitet och transparens – utan att förglömma en kortare genomloppstid. Vi fungerar både enligt en byggprojektledningsmodell och en totalentreprenadmodell – närmare information finns nere på sidan.