Alla fundament har gjutits i Viiattis vindkraftsparker Kalistanneva och Matkussaari

Suvic arbetar som huvudentreprenör i vindkraftparkerna Kalistanneva och Matkussaari, som ligger i Kurikka, södra Österbotten.Franska Valrea är utvecklare av båda vindparkerna.

Projekten är separata enheter, varav vindkraftsparken Kalistanneva omfattar 30 kraftverk och Matkussaari vindkraftspark 27 kraftverk. Utöver turbinfundamenten omfattar kontrakten även byggnation av nya vägar, renovering av befintliga vägar, byggande av hårda underlag, hela elstation och kabeldragning av det interna nätet.

Vindkraftparkernas sammanlagda effekt är 313,5 MW, vilket producerar grön el till mer än 120 000 hushåll.

”Byggprojektet startades med en riktigt ambitiös tidsplan, med målet att få alla grunder gjutna under 2022. I målet har hela vår projektorganisation lyckats på ett föredömligt sätt i samarbete med vår Beställare, arbetsledare och partners. Gjut 57 grunder på tre månader med hög kvalitet och arbetssäkerhet är en verkligt underbar prestation”, säger VD Ville Vesanen.

Arbetet kommer att fortsätta under 2023 med kablage, infrastrukturarbeten och andra efterbehandlingsarbeten.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är wpd Finland Karhunnevankangas vindpark (Pyhäjoki), Fortum Pjelax-Böle-Kristinestad Norr wind farm (Närpiö, Kristinestad), Valrea Kalistanneva vindfarm (Kurikka) and Makussaari vindfarm (Kurikka).