7 kraftverk kommer att byggas i Torvenkylä vindkraftpark

Torvenkylä vindkraftspark kommer att byggas i Himanka, Kalajoki. Totalt kommer 7 kraftverk att byggas till vindkraftsparken, med en total kapacitet på cirka 40 MW. Beställare till projektet är Energiequelle GmbH.

För Suvic omfattar projektet hela infrastrukturkonstruktionen, det vill säga förstärkning av befintliga vägar och byggande av nya vägar, kablage av det interna nätet och överföringsledningen, hårda underlag och fundament. Till skillnad från vanliga grundläggningar kommer över 8-meters betonghöjder att byggas ovanpå fundamenten för att förbättra vindkraftparkens elproduktion.

Vi har under sommaren och hösten tillsammans med kunden och kraftverksleverantören letat efter en lösning som ska få kraftverken så högt som möjligt inom tillståndshöjden. Med betongkonstruktionslösningen, som vi har planerat, kan vi öka navhöjden på parken, vilket annars är genomfört med ett ståltorn. Detta kommer att förbättra kraftverkens kraftproduktion”, säger designern Jaakko Norrkniivilä.

Webbplatsen var mobiliserat i november 2021 och arbetet kommer att slutföras för Suvic i juni 2022.

Suvic fokuserar på morgondagens energi 

Suvic är ett byggföretag som grundades i Uleåborg år 2017 och som har specialiserat sig på genomförandet och projektledning av vindparker. Dessutom erbjuder företaget entreprenads¬tjänster för energi- och industribyggande. Företaget tar fram ny innovativ praxis för energi-byggnadsbranschen via planering, byggnation och projektledning. Företagets pågående projekt är OX2 Puutikankangas vindpark (Sievi), Merkkikallio vindfarm (Vaasa), wpd Finland Karhunnevankangas vindpark (Pyhäjoki), CPC Finland Lakiakangas vindpark (Isojoki), Foresight Group Puskakorpi vindpark (Pyhäjoki) och Nuolivaara wind farm (Kemijärvi), CPC Finland Lappfjärd vindfarm (Kristinestad), Energiequelle Torvenkylä vindfarm (Kalajoki).