Katsaus viime vuoden työhyvinvointiin – joka päivä paremmin

Vuoden 2020 lopussa toteutimme työhyvinvointikyselyn, jossa kartoitimme henkilöstön ajatuksia muun muassa johtamisen, työolojen ja yhteistyön aihepiireihin liittyen. Vastauksissa oli paljon positiivista, mutta esiin nousi myös muutamia teemoja, joiden äärelle on hyvä pysähtyä.

Kyselyssä yhdeksi kehittämiskohteeksi koettiin johtamiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Roolien ja prosessien selkeyttäminen ovat tässä avainasemassa, ja ratkaisua onkin lähdetty etsimään jo syksyllä projektinhallinnan prosessin kirkastamisella. Prosessin kirkastamisen lähtökohtana on kuvata ja mallintaa yhteinen tapa toimia, sekä määritellä projektin eri osa-alueille henkilö vastaamaan asiakokonaisuuden toteuttamisesta. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä asioiden hoidossa, ja toisaalta varmistetaan että kaikki osa-alueet tulevat huomioiduiksi ja vastuutetuiksi.

”Kyselyn tulos ei tullut yllätyksenä. Nopeassa kasvuvauhdissa korostuu se, että työnkuvia tulisi kirkastaa, minkä kautta myös uusien henkilöiden perehdyttäminen yksinkertaistuu ja tehostuu. Tämä haaste on kuitenkin tunnistettu ja siihen on alettu panostamaan jo syksyllä”, kommentoi työpäällikkö Janne Räisänen.

Työhyvinvoinnin kehittäminen arjessa vaatii panostusta kommunikaatioon niin yksilö- kuin yritystasollakin. Erityisen tärkeäksi asiaksi tämä on noussut viimeisen vuoden aikana, kun etätöiden määrä on kasvanut merkittävästi. Kommunikaation lisäämiseksi on otettu käyttöön koko yrityksen yhteinen kuukausipalaveri, jossa jaetaan informaatiota niin työmailta kuin toimistoltakin, keskustellaan onnistumisista ja haasteista sekä käydään läpi yleisesti yrityksen tilannekuvaa niin tulevien hankkeiden, lukujen kuin muidenkin seikkojen tiimoilta. Projektinhallinnan kehittäminen tuo oman panoksensa myös kommunikaation ja viestinnän saralle, kun projektissa syntyvien tiedostojen tiedostopankkia ja projektien seurantajärjestelmää kehitetään.

”Työhyvinvoinnin parantaminen on meille tärkeää ja vaikka kyselyn vastauksissa oli paljon hyvää, on myös hyvä saada selville missä asioissa meillä on kehitettävää. Meillä on vielä paljon opittavaa, ja opit pitää saada myös käytäntöön”, kertoo toimitusjohtaja Juha Tikkakoski. ”Olemme jatkuvan oppimisen tiellä. Jatkuva oppiminen pitää yrityksen joustavana ja kehittyvänä yksikkönä, joka pyrkii aktiivisesti joka päivä parempaan.”